donderdag 5 april 2012

Joodse wijsheden

Witte Donderdag 5 april 2012 
Cover van het boekje Joodse wijsheden


Hoorcommissie
In de jaren 2001/2002 was ik op uitnodiging van de Hervormde Gemeente van Stiens namens de Gereformeerde Kerk van Stiens lid van de Hervormde Hoorcommissie, die als opdracht had om op zoek te gaan naar een nieuwe predikant voor de Hervormde Gemeente van Stiens. Resultaat was de voordracht van dominee Gerrit Wessels, op wie de Hervormde Kerkenraad met succes een beroep uitbracht. Dominee Wessels nam het beroep dat op hem werd uitgebracht aan en daarmee werd voorzien in de toenmalige predikantsvacature. Na de bevestiging en intrededienst van dominee Wessels kwam de kerkenraadvoorzitter op bezoek om me te bedanken voor de participatie in deze hoorcommissie. Als dank voor mijn bijdrage aan dit wervings-, selectie-, beroepings- en benoemingsproces overhandigde de voorzitter van de Hervormde kerkenraad het boekje 'Joodse wijsheden'.

Serie wijsheden
Het boek 'Joodse wijsheden' is één van delen uit een omvangrijke serie wijsheden-boeken. Andere boekjes die in deze serie verschenen, zijn bijvoorbeeld Oosterse, Bijbelse, Friese, Rotterdamse en Boerenwijsheden. Het geschenkboekje is een uitgave uit het jaar 1996, uitgegeven door Uitgeverij Verba.

Illustraties
Het boek is voorzien van zo'n dertig prachtige illustraties, zoals bijvoorbeeld van:
 • Een Chassidische jongen in Jeruzalem, in zijn dagelijkse kleding na Bar-Mitzwah; 
 • Een Joodse vrouw uit de Dades-vallei; 
 • Een vierde eeuws bronzen lampje, van de Joodse gemeenschap in Egypte; 
 • Een bakker uit Hebron met baklava (een lekkernij/gebak); 
 • Mozes, die op de berg Sinaï de stenen tafelen van God ontvangt.
Joodse wijsheden
Dit boekje bevat een verzameling Joodse wijze uitspraken. Hieronder volgen bij wijze van voorbeeld enkele van die Joodse wijsheden, die zijn opgenomen in dit boek:
 • Zoals de leider is, zo zijn zijn volgelingen;
 • Wie niet in kennis vooruit gaat, gaat achteruit;
 • Wees bescheiden in uw spreken, maar onovertrefbaar in uw daden;
 • Het is veel gemakkelijker kritisch te zijn dan correct;
 • Het eens gesproken woord weet van geen terugkeer;
 • Wij worden rijker naarmate we meer aan anderen geven;
 • Een goed voorbeeld maakt meer indruk dan dreigementen;
 • Wat mensen ook van u mogen denken, doe wat u denkt dat recht is;
 • Vriendelijke woorden kosten weinig, maar bereiken veel;
 • Beoordeel niemand voordat u in zijn omstandigheden bent geweest;
 • Uw leven is wat uw gedachten ervan maken;
 • De beste vrouw is die over wie men het minst spreekt;
 • Vaak werd een goede raad beter gegeven in de vorm van een kwinkslag dan van een ernstige onderrichting.

Geen opmerkingen: