vrijdag 28 mei 2010

Audit in Leeuwarden voor Stenden University Qatar

Vrijdag 28 mei 2010

In Nederland heeft Stenden hogeschool vestigingen in Leeuwarden, Groningen, Assen, Emmen en Meppel. De buitenlandse vestigingen van Stenden hogeschool zijn in Doha (Qatar), in Port Alfred (Zuid-Afrika) op Bali (Indonesië) en in Bangkok (Thailand). Alle opleidingen van Stenden hogeschool in Nederlands zijn door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd. Nederland kent echter helaas nog geen wettellijk accreditatiestelsel voor opleidingen in het hoger onderwijs die door Nederlandse hogescholen en universiteiten in het buitenland worden aangeboden. Hopelijk komt daar door een wetswijziging op afzienbare termijn verandering in, zodat Stenden hogeschool ook haar opleidingen in het buitenland voor de Nederlandse wet kan laten accrediteren.

Vooruitlopend op die gewenste wetswijziging is Stenden hogeschool samen met haar buitenlandse vestigingen bezig om de opleidingen op deze international campus sites in de startblokken te zetten om het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse overheid aan te vragen, zodra de Nederlandse wetgeving daartoe in werking is getreden.

In het kader van die accreditatievoorbereidingen zijn we gisteren in onze vestiging in Leeuwarden begonnen met een tweedaagse Quality Audit om te beoordelen of de opleidingen "Hotel Management", "International Business and Management Studies" en "Tourism Management" - die worden aangeboden op Stenden University Qatar - gereed zijn voor de beoogde accreditatieaanvraag.

Gisteren is een audit panel aan de hand van een Selfevaluation Report van Stenden University Qatar gestart met een documentencheck en zijn de eerste panelgesprekken gevoerd met de Deans (opleidingsdirecteuren) van deze drie opleidingen en met een grote groep docenten, die uit hoofde van hun functie van Examencommissielid en/of Moduulcoördinator verantwoordelijk zijn voor deze drie geëxporteerde opleidingen.

Vandaag voert dat audit panel gesprekken met de international account managers, met managementteamleden van het Educational Support Office, met de hoofden van het Corporate Office en de director International Business Affairs, met het College van Bestuur van Stenden University Netherlands en met de directie van Stenden University Qatar. Na al deze panel interviews, documentenscans en intern panelberaad verzorgt het audit panel aan het eind van de middag een plenaire presentatie, waarin aan alle belangstellenden een eerste, globale impressie wordt gegeven van de drie topics, die de komende maanden rond de zomervakantie nog aandacht ter perfectionering verdienen. Eind volgende week kunnen we van dit trial visitation panel hun auditrapport met daarin de uitgebreide bevindingen en aanbevelingen tegemoet zien.

Omdat het Qatarese opleidingsmanagement rond het aanstaande weekend al weer terugreist naar onze hogeschoolvestiging in Doha, worden na afloop van deze presentatie alvast de eerste werkafspraken gemaakt om komend najaar gereed te zijn voor een officieel visitatiebezoek, zodra de Nederlandse wetgever heeft voorzien in een stelsel voor internationale accreditatie van Nederlands hoger onderwijs in het buitenland.

Geen opmerkingen: