donderdag 27 mei 2010

Informatieavond over Wit-Rusland in Dronrijp

Donderdag 27 mei 2010

Evenals zeven jaar geleden formeren we dit jaar wederom een reisgezelschap om gezamenlijk een groepsreis te organiseren naar Wit-Rusland. Doel van deze gelegenheidsgroep is voor alle leden van dit reisgezelschap: het bezoeken van de familie van onze gastkinderen, die in de afgelopen dertien jaar meerdere malen bij ons hebben gelogeerd voor periodes van acht en/of vier weken.

Het initiatief is ook deze keer weer genomen vanuit de werkgroep van de Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) te Dronrijp. Inmiddels bestaat onze reisgroep uit 33 personen, afkomstig uit verschillende woonplaatsen, voornamelijk uit de provincie Fryslân. Vanavond komen we als groep voor een Informatieavond bijeen in de bovenzaal van de aangebouwde kosterij van de Protestantse Kerk van Dronrijp.

Er is gelegenheid om (nader) kennis met elkaar te maken. Op het programma staat een informatieronde over de belangrijkste ins en outs van de beoogde reis, inclusief het kostenoverzicht met betrekking tot reis en verblijf. Daarnaast wordt een aanzet gegeven tot de gegevensverzameling voor de centrale administratie van alle reisgenoten. Een belangrijk onderdeel daarvan is het invullen van het visum-aanvraagformulier ten behoeve van dit bezoek aan de republiek Belarus (Wit-Rusland).

Naast alle zakelijke informatie die moet worden uitgewisseld, is er vooraf, tussen de bedrijven door en na afloop ruim voldoende tijd om ook kennis te nemen van de hartverwarmende contacten die deze Nederlandse gastgezinnen in de afgelopen jaren hebben opgebouwd met hun gastkinderen en met de gezinnen en overige familieleden van deze kinderen, waarvan een groot deel in de afgelopen jaren nog vaak weer als vakantiekind terug is geweest in Nederland. Zo'n avond als deze levert alvast een goede bijdrage om (weer) in de sfeer te komen van de gastvrije en liefdevolle wijze waarop we later dit jaar zullen worden ontvangen door onze Witrussische gastfamilies.

Geen opmerkingen: