vrijdag 2 april 2010

Het Lijden van Jezus

Goede Vrijdag 2 april 2010

Als Durkje en ik vanavond de grote kerkzaal van De Hege Stins binnenkomen, zijn nagenoeg alle zitplaatsen al bezet. Helemaal voorin is nog een rij vrij en het duurt maar even of ook die rij is vol en zien we her en der volgende kerkgangers - sjouwend met een extra stoel - nog een plaats zoeken. Om half acht zit de zaal helemaal vol; zelfs het hoge podium achter in de bijzaal zit vol. Mooi dat zoveel mensen zijn gekomen naar deze speciale bijeenkomst in de serie vieringen van deze Stille Week, voorafgaand aan het aanstaande Paasfeest.

We wonen vanavond het Passie-oratium "Het Lijden van Jezus" bij, een productie van Gerrit Stulp, naar het Evangelie van MattheĆ¼s. Dit oratorium wordt vanavond uitgevoerd door het Stienser Christelijk gemengd koor "Looft den Heer", begeleid op orgel en dwarsfluit en met dominee Gerrit Wessels als Verteller. Het is een muziekstuk met veel variatie: koorzang en solisten, vertelling en samenzang, instrumentaal en vocaal, met als opening en als sluiting een gebed.

Het oratorium bezingt de aankondiging van het lijden en sterven van Jezus en leidt ons via het verraad door Judas Iskariot en het Laatste Avondmaal naar de gevangenneming van Jezus. Het is een mooie, stemmige uitvoering, met passie gezongen, (nog) in het volle licht van de grote lampen van de kerkzaal. Na de verloochening door Simon Petrus volgt de voorgeleiding aan stadhouder Pilatus.

Dan komt een stevig, staccato en gepassioneerd gezongen deel:

Pilatus: Wie van die twee wilt gij, dat ik u loslaat?
Zij zeiden: Barabbas.
Pilatus: Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?
Zij zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden!
Pilatus: Wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan?
Zij schreeuwden des te meer: Hij moet gekruisigd worden!

Na het bespotten, beschimpen en kruisigen geeft Jezus de geest.....
Het felle licht in de kerkzaal wordt gelijktijdig gedimd.....
Het koor antwoord: Amen.....

En dan volgt het majestueus gezongen, schitterende Slotkoor van dit Passie-oratorium:

Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven, ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden, in Uw kruis is onze vrede.
Zij U eeuwig dank en eer, zij U eeuwig dank en eer.
Voor Uw angst en lijden zeer, zij U eeuwig dank en eer.

Geen opmerkingen: