zondag 11 april 2010

Afscheid van de Basiscatechese in De Hege Stins

Zondag 11 april 2010

"Kom allemaal, want het belooft voor jong en oud een prachtige dienst te worden".

Met deze oproep eindigt de uitnodiging van de Basis- en Huiscatechesegroepen van de Protestantse Gemeente van Stiens, in haar kerkblad "Twaklank" van april 2010. Een terechte oproep en eerlijke belofte, want het wordt vanmorgen inderdaad een mooie, feestelijke kerkdienst.

In De Hege Stins nemen de kinderen van groep 8 van de basisschool vanmorgen afscheid van de Basiscatechese. Voor hen is dit een belangrijk jaar, want ze sluiten dit seizoen hun basisschoolloopbaan af, en daarmee óók de periode van twee jaar Basiscatechese in onze kerkelijke gemeente. Twee jaren waarin deze kinderen samen veel hebben geleerd, gedaan en beleefd. Dat blijkt tijdens de kerkdienst ook wel uit hetgeen de kinderen vertellen over wat ze allemaal in de Basiscatechese hebben gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot liturgische voorwerpen in de kerk, excursies, de vorm en inhoud van kerkdiensten en de kerkelijke vieringen.

Deze kerkdienst staat onder leiding van de hoogzwangere dominee Charlotte Kremer-Elzinga uit Zoetermeer, twee jaar geleden nog onze gemeentepredikant hier in Stiens. En de muzikale begeleiding wordt vandaag verzorgd door onze eigen gemeenteband "United", in een uitgebreide bezetting van nu al acht muzikanten, inclusief leadzangeres. Op de voorste rijen zitten de kinderen van de Basiscatechese en daarachter de jeugd van de Huiscatechese, die vandaag tijdens de kerkdienst ook presenteren wat ze in het afgelopen catecheseseizoen allemaal hebben gedaan.

Bij de afscheidsceremonie komen alle kinderen van de Basiscatechese samen met hun ouders op het podium van het liturgisch centrum. De ouders staan letterlijk rondom, achter hun kinderen om dat ook figuurlijk te symboliseren. Dan vindt hier een overgangsritueel plaats, waarbij het afscheid van de Basiscatechese wordt verwoord en de kinderen (en hun ouders) door voorganger Charlotte Kremer-Elzinga worden gezegend. Afsluitend zingt de gemeente de kinderen zegenend toe: "Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal je leiden, wees niet bevreesd."

Vervolgens draagt de jongerengroep van de Huiscatechese hun Huispaaskaars over aan deze groep kinderen van de Basiscatechese, die volgend seizoen gaan starten met de hierop volgende Huiscatechese. En dan komt kerkenraadsvoorzitter Martin Jansen Klomp naar voren om aan al deze kinderen van de Basiscatechese het Basiscatechesecertificaat uit te reiken. Daarna ontvangen alle kinderen als feestelijk kado van de gemeente ook nog een muziek-CD.

En om het feestelijke karakter van deze afscheidsdienst nog eens te benadrukken, volgen nog de muzikale klanken van het als duet gezongen "Hallelujah" (van Leonard Cohen) en een rapnummer met bijpassend dansje, dat wordt uitgevoerd door drie kids van de Basiscatechese.

Maar zoals altijd komt ook aan dit feest een eind. Voordat we de Zegen mee krijgen, zingen we met zijn allen ten afscheid het bijpassende, vrolijke Basiscatecheselied:

De rugzak vol, dus we kunnen gaan trekken;
een nieuw begin, en de basis is goed.
We reizen verder langs allerlei plekken,
in het geloof dat je liefde ontmoet.

We trekken sporen en volgen ook wegen;
we rusten uit, of we hollen juist door.
We komen bergen en dalen soms tegen,
en zitten soms op een doodlopend spoor.

We lopen verder, alleen of in groepen;
we dwalen af of we blijven hier staan.
We zijn soms doof of laten ons roepen;
we kiezen zelf welke weg we nu gaan.
We zijn gevoed met oude verhalen;
die hebben nu en ook morgen nog zin.
Die geven richting en hoop,
ze bepalen ons bij ons doel,
en bij elk nieuw begin.

Geen opmerkingen: