zondag 7 maart 2010

Goed leiderschap van Mozes & Aäron

Zondag 7 maart 2010

Het thema van deze derde zondag in de Veertigdagentijd is “Samen praten en samen werken”, met als motto: “Het kan! STA OP … VOOR VREDE”.

God geeft Mozes hoop en herinnert aan Zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob.
Hoewel Mozes zichzelf een slechte spreker vond, moest iedereen éérst leren luisteren.
Mozes brengt de boodschap van Gods bedoeling over aan zijn volk.
Maar het volk ziet er – evenals de farao - geen heil in; men wil niet luisteren en wendt zich af van Mozes.

In De Hege Stins te Stiens vieren we vandaag Zendingszondag.
Daarin staan ons zendingsproject in Brazilië èn intercultureel Bijbellezen centraal.
Op het liturgisch centrum van de kerkzaal staat een liturgische bloemschikking volgens het landelijk Bijbelleesrooster, met als titel van Exodus 6: “Mozes opnieuw geroepen”.

Op de tafel van deze liturgische presentatie ligt een hoop puin.
Midden in deze puinhoop roept de Eeuwige de nieuwe leiders Mozes & Aäron op, om de staf van leiderschap op zich te nemen.

Ranken verbinden zich met de staf als een teken van trouw, zoekend naar licht, ook in donkere tijden.
We zien hier Hedera-klimop, waarvan de bladeren altijd groen zijn.
De klimop zoekt voortdurend het licht.
De klimop is hier de verwijzing naar het altijddurend verbond van leven in het licht van de Eeuwige.

Hierin zien wij de Geschikte Boodschap: “Goed leiderschap richt zich op het leven en welzijn van de ander en blijft daaraan trouw!”

Geen opmerkingen: