dinsdag 23 februari 2010

Bakkerij Nico & Aeltsje de Groot in Stiens

Dinsdag 23 februari 2010

Sinds het vertrek uit Stiens van Bakkerij Hellema kent Stiens nog maar één warme bakker. Dat is de bakkerij en bakkerswinkel van Nico & Aeltsje de Groot aan It Achterbosk in Stiens.

Bakkerij Nico & Aeltsje de Groot is aangesloten bij "De Echte Bakker". Het Echte Bakkersgilde is een samenwerkingsverband van 220 ambachtelijke bakkers in Nederland. Alleen de toegelaten leden mogen zich "Echte Bakker" noemen. Het Echte Bakkersgilde is al jaren een vertrouwd begrip voor consumenten en vakbroeders die het moderne bakkersambacht een warm hart toedragen. Het gilde zorgt ervoor dat haar leden aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Ze heeft niet alleen een heuse GildeMeester in dienst, maar maakt ook veelvuldig gebruik van het onafhankelijke Nederlands Bakkerij Centrum om winkel- en productkeuringen te laten uitvoeren. Alleen bakkers die aan alle kwaliteitseisen voldoen, krijgen van het gilde toestemming om het gele Echte Bakkerslogo te voeren. Met trots draagt de Ford-bedrijfswagen van Bakkerij Nico & Aeltsje de Groot dan ook dit Echte Bakkerslogo.

De Stienser Echte Bakker staat bekend om de Friese specialiteiten zoals: suikerbrood (sûkerbôle), Friese Duimpjes (dúmkes), kruid- en reepkoek (krûd- en reepkoeke), oranjekoek met slagroom of opgespoten afbeeldingen in crème (oranjekoeke) en chocolade cake (sûkelarje cake).
Daarnaast kun je bij Nico & Aeltsje prima terecht voor een kado, zoals bijvoorbeeld: "Beerenburchbonbons, Us Memkes, Pipermuntsjes en Fryske Sûkelarje, ensafuorthinne".

Het ondernemersechtpaar Nico & Aeltsje de Groot is voor ons dorp ook een schoolvoorbeeld van sociaal ondernemen, want er is volgens mij geen vereniging, stichting of andere sociale organisatie in het dorp die nul op het rekest krijgt als ze enige gepaste assistentie van het bakkersechtpaar vraagt. Zo vind je in de bakkerswinkel bijna altijd bedankjes van (school)kinderen voor gezellige excursies en feestelijke, educatieve activiteiten in de bakkerij, zo kom je ook vaak de winkelnaam tegen in sponsorenlijsten, zijn ze een stempelpost voor de Stichting Jabikspaad Fryslân voor passerende pelgrims, zetten ze zich al jaren in voor de succesvolle Oranjekoekenactie van de Protestantse Gemeente van Stiens en slagen ze er zelfs in om overheerlijke Braziliaanse cakes te bakken als er voor een aktie van Zending & Werelddiaconaat vanuit Stiens een beroep op hen wordt gedaan in het kader van een geldinzamelingsaktie voor een zendingsproject in Brazilië.

Geen opmerkingen: