zondag 30 augustus 2009

Intrede predikantenechtpaar Overeem & Scholtens in Stiens

Zondag 30 augustus 2009

Voor de kerkelijke gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te Stiens is het vandaag een feestelijke dag. Onze voorheen Gereformeerde Kerk van Stiens voorziet vandaag in de vacature, die ontstond toen dominee Charlotte Kremer-Elzinga Stiens verliet. Vandaag is de Bevestiging & Intrede van maar liefst twee voorgangers, het predikantenechtpaar dominee Jaap Overeem en dominee Desirée Scholtens. Samen zullen ze de full time predikantsplaats van onze vorige voorganger invullen. We zijn allemaal blij dat we vandaag dit jonge gezin met hun tweejarige dochter en hun enkele maanden geleden geboren zoon welkom mogen heten, om deel uit te gaan maken van onze gemeente. Boven het kennismakingsartikel dat ze in ons kerkblad "Twaklank" van augustus 2009 schreven, staat in grote letters "Aangenaam kennis te maken".

Vanmiddag is de bevestigings- en intredekerkdienst in De Hege Stins te Stiens. De bevriende predikant dominee Bart Diemer uit Bedum bevestigt het predikantenechtpaar in hun bijzonder ambt. Het thema dat ze voor deze bijzondere kerkdienst hebben gekozen, is: "Forever Young", naar de song van de band Alphaville. Gemeentelid Taco Osinga vertoonde tijdens de dienst een door hem gemaakte beeldclip, als visuele ondersteuning van het muzieknummer Forever Young, dat daarbij ten gehore wordt gebracht. Na hun officiële intrede en het lezen uit het boek Psalmen en uit 1 Timoteüs volgt de overdenking van de beide nieuwe predikanten van Stiens. Ze doen dat in de vorm van een aantrekkelijke dialoog, waarin ze vertellen waar en hoe ze in het leven en werken staan en waarin ze de gemeente uitnodigen om actief met hen mee te gaan doen.

Met elkaar zingen we het prachtige lied van Builtjes-Faber, dat ik overigens nog niet kende, en dat in alledaags taalgebruik zo veelzeggend is:

Grote God, ik zoek naar U, kon ik U maar ergens vinden.
In de kerk of door de week, kan een mens mij doorverbinden?
Ergens moet U toch bestaan, dichter bij mij dan de maan.

God, kom toch eens dichterbij, dwars door muren, over hekken,
in de kerk of maatschappij. Kunnen mensen mij betrekken,
bij Uw woord en zachte kracht? Help mij toch eens uit mijn nacht.

Sportveld, schoolplein, discotheek, waar kan ik iets van U merken?
Zondag, 's nachts of door de week, zit U vast aan onze kerken?
Noem mij toch eens bij mijn naam: Ik wil niet verloren staan.


De intrede is achter de rug. De toon is gezet. We zien als arbeiders in de wijngaard met onze talrijke talenten uit naar het bewerken van de grond, om veelvoudig vrucht te gaan dragen.
Onze kinderen van de Kindernevendienst sluiten de intrededienst af met vanmorgen zelfgemaakte, naar het predikantenechtpaar omhoog gestoken letterborden, waarvan de letters samen een warm welkom vormen: "Wolkom yn Stiens".

Geen opmerkingen: