zondag 19 april 2009

Lanterfanten over Route 3.4 van Hindeloopen naar Makkum

Zondag 19 april 2009

"Zuiderzeeballade vol melancholie en verlangen". Zo noemde auteur Fokko Bosker de Lanterfanten-route van Hindeloopen naar Makkum, die wij vandaag over een afstand van 23 kilometer bewandelen. De auto parkeren we in de jachthaven van Hindeloopen. Durkje en ik wandelen vanuit Hindeloopen over de hoogopgaande IJsselmeerdijk, met aan onze rechterhand het Workumer Nieuwland en links van ons het Natuurreservaat Stoenckherne en daarachter het IJsselmeer. Voorbij de voormalige Workumer watertoren en de hoge schutsluit lopen we bij scheepstimmerbedrijf De Hoop Workum binnen, waar we op het Waagplein op een terras pauzeren. We spreken hier een even fervent wandelechtpaar uit Leek, dat vanuit Workum ook naar Makkum loopt, maar dan via het Friese Kustpad, dat wij vorig jaar bewandelden.

Door het smalle steegje "de Tillefonne" gaan we eerst over een slingerend, smal veldpad en daarna over de IJsselmeerdijk bij Doniaburen en binnedijks in Ferwoude. Voorbij Ferwoude komen we bij Gaast weer op de IJsselmeerdijk. Over de IJsselmeerdijk gaan we langs de Kooiwaard en ter hoogte van Kooihuizen gaan we even van de route af om tussendoor even een smal pad richting IJsselmeer te bewandelen, tot we aan de IJsselmeeroever uitkomen bij en in een vogelkijkhut van It Fryske Gea.

Daarna gaan we weer over de IJsselmeerdijk, langs Piaam, naar Makkum. Via de Workumerdijk, door de haven en over de sluisbrug komen we dan in het centrum van Makkum, waar Baukje, Rauke en Pieter ons even later met een auto weer afhalen om ons naar onze auto in Hindeloopen te brengen. In Hindeloopen is het gezellig druk. Op het moment dat we Hindeloopen verlaten, rijdt een lange stoet van de Harley Davidson-damesclub op hun motoren dit oude Friese stadje binnen.

Geen opmerkingen: