zaterdag 7 maart 2009

VU connected @ Amersfoort

Zaterdag 7 maart 2009

Namens het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim woon ik vandaag samen met Wil Lodewijk-Onderstal en Hans Capel de Programmabijeenkomst bij die door een groep medewerkers van VU connected voor alle Regiocomité's wordt georganiseerd in het voormalige klooster Mariënhof te Amersfoort. Centraal staat vandaag de rol van de verenigingsregio's in VU connnected, de in wording zijnde uitvoeringsalliantie van VU podium, de Vereniging VU-Windesheim en de drie instellingen die daarvan uit gaan, zoals de Vrije Universiteit, VU medisch centrum en de Christelijke Hogeschool Windesheim.

De inleiding op het programma wordt verzorgd door Kas de Vries, de directeur ad interim van VU connected. Hij praat ons bij over de actuele stand van zaken van VU connected en gaat nader in op de wederzijdse verwachtingen van VU connected en de Verenigingsregio's met betrekking tot de veranderingen op het gebied van de samenwerking en ondersteuning.

Na een plenaire discussie gaan we in vier groepen uiteen, waarbij twee parallelgroepen met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen en wensen m.b.t. de nieuwe Programmering en waarin de twee andere parellelgroepen de verwachte en gewenste ondersteuning qua Marketing & Communicatie bespreken. In de kloostergang bespreken we vervolgens aan de hand van de beschreven flaps de resultaten van de vier deelsessies.

Het is in elk geval duidelijk geworden dat onder leiding van Kas de Vries met alle betrokken beroepskrachten serieus werk wordt gemaakt van het inrichten van een robuuste, vernieuwde werkorganisatie. Maar nu komt de hamvraag voor deze organisatie nog. Eén van de hoofddoelen van deze operatie is dat de Vereniging VU-Windesheim weer aanmerkelijk meer leden aan zich gaat binden. Nieuwe generaties leden van studenten, hun ouders, alumni, medewerkers, relaties en al die andere doelgroepen die waarde hechten aan identiteitsgericht werken in Onderwijs & Wetenschap. Duizenden nieuwe leden die zich - misschien wel in een "web based community"? - verbinden aan deze vereniging en aan haar drie instellingen en die bereid zijn om samen te zaaien en samen te werken, om dan ook de zoete vruchten te plukken van een toekomstgeoriënteerde gemeenschap, waar je graag als lid bij wilt horen.

We zijn allemaal benieuwd welke actieplannen er na vandaag tot ons zullen komen. We zien allen uit naar de manier waarop deze nieuwe, robuuste werkorganisatie van na de reorganisatie in samenwerking met de regiocomités, de ledenorganisatie en met andere partijen de ambitieus geformuleerde doelen van de Vereniging gaat realiseren. Het fors aantal nieuwe leden en de merkbaar verhoogde mate waarin de leden zich verbinden aan de Vereniging en haar instellingen zullen uit de periodieke tussenmetingen het bewijs moeten gaan vormen of de gestelde doelen worden en zijn bereikt.

Geen opmerkingen: