vrijdag 6 maart 2009

Vrijetijdsmanagement (20) ..... what's in a name?

Vrijdag 6 maart 2009

De rechtsvoorgangers van Stenden hogeschool hebben al een lange onderwijstraditie achter de rug, inmiddels al meer dan honderd jaar. De twee voormalige Groninger en Leeuwarder christelijke kweekscholen voor meesters en juffen in het lager onderwijs zijn uiteindelijk door allerlei fusies met andere onderwijsinstellingen èn door het opstarten van een groot aantal nieuwe, eigentijdse HBO-opleidingen uitgegroeid tot een middelgrote hoger onderwijsinstelling van inmiddels respectabele omvang.

Eén van de relatief nieuwe loten aan deze oude hoger onderwijsstam is de opleiding Vrijetijdsmanagement. Deze opleiding bestaat nu ruim 20 jaar. De opleiding heeft met (oud) medewerkers, (oud) studenten, werkveldvertegenwoordigers en diverse andere genodigden inmiddels haar vierde lustrum gevierd met een groot feest in Leeuwarden. Grote, feestelijke presentatieborden op de 3e verdieping van het Leeuwarder hogeschoolgebouw zijn nog de stille getuigen van dit mooie jubileumfeest.

Twintig jaar geleden begon deze opleiding onder de naam "Toegepaste Vrijetijds Wetenschappen" (afgekort: TVW). Behalve het onderwijs, moest ook de naam mee in de vaart der volkeren; het werd toen "Vrijetijdskunde" (VTK). Maar wildgroei van uiteenlopende opleidingsnamen voor dezelfde opleidingen her en der in het land maakte het er voor de studentenmarkt en voor het werkveld niet duidelijker op. Daarom spraken de hogescholen die deze opleiding allemaal aanbieden af dat ze voortaan (en nog tot op heden) onder de naam "Vrijetijdsmanagement" (VM) de markt op gaan. Mede vanwege het feit dat Stenden hogeschool een internationale hogeschool is, en omdat het werkveld (the leisure industry) een internationaal karakter heeft gekregen, wordt intern de opleidingsnaam "Leisure Management" (LM) gebruikt; in het Brits-engels uitgesproken als "lezzjur" en in het Amerikaans-engels uitgesproken als "liezzjer".

Maar wat is dan een leisure manager?
Welnu:

De Leisure Manager,
als sociale Trendwatcher,
Creëert en Vermarkt vanuit een Organisatie
in Samenwerking met verschillende Partijen
Sferen en Belevingen (zowel producten als diensten)
die kunnen leiden tot Waardecreatie.

Geen opmerkingen: