donderdag 5 maart 2009

Expositie van Gerrit Hendrik Tuininga in De Hege Stins

Donderdag 5 maart 2009

Op dit moment exposeert Gerrit Hendrik Tuininga schilderijen en pentekeningen in De Hege Stins te Stiens. De heer Tuininga is 71 jaar oud en een geboren & getogen Stienser. Na een bouwkundige basisopleiding heeft hij op tekenkamers gewerkt, want tekenen was & is zijn lust en zijn leven. Uiteindelijk kwam hij op de tekenkamer van de Provinciale Planologische Dienst in Friesland, waar hij 32 jaar werkzaam is geweest. In de loop van deze jaren is die tekenkamer uitgegroeid tot een Cartografische afdeling. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat hij een groot aantal opleidingen kon doorlopen, zoals Bouwkunde, Stedenbouw, Verkeerstechniek, Cartografie en Kalligrafie.

Daarnaast wilde Tuininga graag zijn hobby tekenen & schilderen verder ontwikkelen, wat hij deed door middel van veel cursussen. Al heel jong waren papier & potlood voor hem het einde. Alles waar hij maar op kon tekenen, werd daartoe door hem gebruikt. Zelfs schuttingen en muren waren voor de jonge Gerrit Hendrik niet veilig, hetgeen hem uiteraard niet altijd in dank werd afgenomen.

Inspiratie is bij Tuininga altijd aanwezig en overal om hem heen te vinden. Ook de technieken & werkwijzen hebben hem altijd geboeid. Zo is Gerrit Hendrik Tuininga dan ook afwisselend bezig met potloodtekenen, pentekenen, aquarelleren, schilderen, etsen en het maken van pastels of een mix van deze technieken.

Het is de veelzijdige Gerrit Hendrik Tuininga zijn bedoeling om de afwisseling van de door hem gebruikte technieken op deze expositie in De Hege Stins te laten zien. Zijn werk is doorgaans realistisch, maar ook zijn meer figuratieve werk - zoals bijvoorbeeld het olieverfschilderij "Stiens in lijnen gevangen" - is alleszins de moeite waard om nader te bekijken. Wie Stiens goed kent, zal in dit olieverfdoek zeker een aantal karakteristieken van Stiens herkennen.

Geen opmerkingen: