zaterdag 22 juni 2019

Feinsumer Brêge is klaar voor Maarten van der Weijden

Woensdag 19 juni 2019
De Feinsumer Brêge over de Feinsumer Feart bij It Kanael in FeinsumDorpsprogramma 2019 Feinsum

Bij aanvang van dit kalenderjaar kregen alle inwoners van Feinsum huis aan huis het 'Dorpsprogramma 2019 Feinsum' aangeboden van de gemeente Leeuwarden. In dit Dorpsprogramma staat onder andere wat de gemeente Leeuwarden in dit nu lopende kalenderjaar in Feinsum aan activiteiten gaat ontplooien.
Eén van de zes daarin genoemde activiteiten kreeg - waarschijnlijk vanwege het specifieke/concrete karakter ervan - een activiteitennummer, namelijk nummer 135, met als activiteitomschrijving: 'Vervangen conservering stalen leuningwerk Feinsumer Brêge'.
Die conserverende schilderbeurt was geen luxe, want de blootstelling aan weer en wind had in de afgelopen periode geresulteerd in de nodige roestvorming op het leuningwerk van de Feinsumer Brêge, gelegen over de Feinsumer Feart, aan de westzijde van Feinsum.

Elfstedenroute te water en op ijs door Feinsum
De Feinsumer Feart maakt onderdeel uit van de Elfsteden(vaar)route, dus regelmatig passeren watersporters ons dorp voor hun doortocht richting Dokkumer Ee, Bartlehiem, Burdaard en Dokkum.
Zo zwom bijvoorbeeld vorig jaar op 20 augustus 2018 de elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden 's ochtend vroeg onder de Feinsumer Brêge door om Feinsum te passeren richting Burdaard, waar hij vorig jaar zijn prestigieuze zwemtocht helaas moest afbreken wegens uitputting.
Aanstaande donderdag 21 juni 2019 zal Maarten van de Weijden wederom van start gaan in Leeuwarden, om met deze tweede poging de Elfstedenroute wel geheel te zwemmen.
Net zoals vorig jaar zullen de bruggen van de Elfstedenroute weer vol staan met supporters, die Maarten en zijn gevolg zullen aanmoedigen om zijn Elfstedenzwemtocht deze keer vooral wel te voltooien. 

Vervangen conservering stalen leuningwerk Feinsumer Brêge
De Feinsumer Brêge is er in elk geval klaar voor. Maarten van der Weijden kan er zeker van zijn dat hij bij binnenkomst in Feinsum in elk geval onder een mooie, pas geschilderde Feinsumer Brêge door Feinsum kan binnenzwemmen, om onder het gejuich en applaus van de 'Feinsumer Brêge-supporters' Feinsum in en door te zwemmen in de richting van de verderop in het dorp gelegen Spoarbrêge.
De brug en de Feinsumers zijn klaar voor de komst van Maarten van der Weijden.

Wolkom yn Feinsum!

Geen opmerkingen: