vrijdag 21 juni 2019

Breed overleg voor Nijkleaster in Jorwert

Dinsdag 18 juni 2019
In de kloosterkerk van Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk van JorwertDoor de stilte heen

Vanavond komen we in een tamelijk uitgebreid verband bijeen als bestuur van de Stifting Nijkleaster. Behalve de vaste deelnemers van de onze bestuursvergaderingen wordt deze bijeenkomst ook bijgewoond door de leden van de bouwcommissie van Nijkleaster en bestuurders van de protestantse gemeente van Westerwert.
Voordat we naar bovenzaal 'De Ferdjipping' gaan in de Sint-Radboudkerk van Jorwert, nemen we eerst plaats in de kring in het koor van de kloosterkerk van Nijkleaster. We beginnen namelijk met een kort avondgebed, waarbij we stil worden, bijbel lezen en onze gebeden zingen.
Na deze hele korte viering wandelen we in stilte de kerkzaal uit, om naar de bovenzaal te gaan, waar het zakelijk deel van deze sessie zal plaatsvinden.

In breed comité bijeen
Samen met de bouwmanager, de architect, en overige bestuurders en vertegenwoordigers van Westerwert beginnen we deze vergadering met de bespreking van diverse bouwzaken met betrekking tot It Westerhûs, dat wij willen aankopen, om het te restaureren en in te richten als kloostergebouw voor Nijkleaster.
Aan de orde komen zaken als voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestemmingsplan, vergunningen, tijdpaden, contracten, financiering en exploitatie.
Daarna spreken we over diverse aspecten die te maken hebben met de samenwerking tussen Nijkleaster en Westerwert, en met andere externe partijen die alle een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een nieuw protestants klooster in het stille midden van Fryslân.
Als al deze zaken zijn afgehandeld, vertrekken onze gasten, en gaan wij als bestuur in kleiner verband verder met de overige bestuurszaken, zoals personele zaken, het vaststellen van de Jaarrekening van 2018, het besluit om een bundel te publiceren in oktober 2019, en de laatste activiteiten voorafgaand aan ons zomerreces.

Secretaris van het stichtingsbestuur
De avond wordt afgesloten met korte toespraken, ter gelegenheid van het vertrek van onze bestuuurssecretaris Corry Tigchelaar, die na vele jaren bestuurswerk onze bestuurskring gaat verlaten. We zijn Corry bijzonder erkentelijk voor het vele en goede werk dat zij voor Nijkleaster heeft verricht in al die jaren, en gunnen haar dit afscheid, en hopen dat wij op afzienbare termijn een kundige vervanger voor haar kunnen vinden als nieuwe bestuurssecretaris van de Stifting Nijkleaster.

Geen opmerkingen: