zondag 10 maart 2019

Pelgrimsdag 15 pelgrimeren op Psalm 15

Zondagmiddag 10 maart 2019
Be good

15
De pelgrimstocht van Durkje en mij van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela, en iets verder door naar Cabo Fisterra duurde 152 + 4 = 156 dagen. Met enige berekening had dat ook wel in 150 dagen gekund.
Wij zijn er op uit getrokken, naar buiten getreden, en ontdekten onderweg steeds meer dat je gaandeweg ook een reis naar binnen maakt, een innerlijke reis. Die reis naar binnen kun je sturen door elke dag een tekst ter bezinning mee te nemen, die je dan wandelend en/of rustend overdenkt. Durkje en ik hebben dat niet gedaan.
Maar daar hoeft het niet bij te blijven.
Ik ben opnieuw op reis gegaan.
Deze denkbeeldige tocht is een reis van Psalmen, van één Psalm voor elke pelgrimsdag. Een avontuur met de vraag wat het verbinden van de volgende Psalm aan de volgende Pelgrimsdag op je wandeling naar binnen van je vraagt, en wat het je heeft geschonken als je wandeling met God en met elkaar ten einde is.
Een inleiding op deze Psalmenpelgrimage schreef ik in mijn blog van 16 januari 2015.
Nog steeds nieuwsgierig naar onze bestemming, en bovenal naar wat deze weg ons brengt, wandel ik vandaag verder op deze denkbeeldige Psalmenreis met Psalm 15 op Pelgrimsdag 15.

Leestip
Hieronder staat eerst een weblink naar ons wandelverslag van deze Pelgrimsdag.
Daaronder staat een weblink naar deze Psalm, met de bijbeltekst van de 'Nieuwe Bijbelvertaling' (NBG 2004).
Onder de Psalm staan altijd de tussenkopjes van de 'Bijbel in Gewone Taal' (NBG 2014).
Ultreia!


Van Groesbeek naar Afferden

Goede mensen mogen bij de Heer komen

Thuis of dakloos
Tijdens deze vijftiende etappe van onze pelgrimage ontmoetten we in De Heerenwaard aan de rivier de Maas twee oudere dames uit het nabijgelegen Gennep. Daar woonden ze ook al toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Op last van de Duitse bezetters moesten zij in de Tweede Wereldoorlogsjaren hun huizen en Gennep verlaten, en waren zij afhankelijk van gastgezinnen ten noorden van de Rijn, die door bemiddeling van de kerken deze (t)huislozen een gastvrij huis boden. Pas na de oorlog keerden zij weer terug naar hun huizen (of wat daar nog van over was) in Gennep.
De meesten van ons zijn gewend om een dak boven ons hoofd te hebben, om ergens te (blijven) wonen, vaak ook voor langere tijd. Je vraagt je in zo'n geval eigenlijk nooit af waarom je hier mag (blijven) wonen.
Het voor langere tijd (blijven) wonen in je huis is lang niet iedereen gegeven. Denk maar aan al die mensen om ons heen die dakloos zijn geworden, bijvoorbeeld omdat ze de woonlasten niet kunnen betalen, of door huiselijk geweld, door de onteigening van je woning, of omdat je moet vluchten voor honger en/of geweld. Mensen die dakloos zijn, beseffen zich maar al te zeer dat het niet vanzelfsprekend is dat je ergens mag (gaan of blijven) wonen.

Op visite of wonen bij God
Psalm 15 gaat over wie bij God welkom zijn, en wie mag wonen in Zijn huis. De verschillende bijbelvertalingen spreken over het wonen in Gods tent, of in Zijn tempel, waarbij we dan kunnen denken aan het huis van God.
Je hoeft niet een belangrijke persoon te zijn - bijvoorbeeld een voorname, bekende of beroemde Nederlander (BN-er) om bij God op bezoek te mogen komen. Je mag je bij God geborgen weten als je eerlijk leeft, en doet wat goed is. Als je goed doet, mag je niet alleen bij God op visite, maar mag je ook bij Hem wonen, aldus Psalm 15.

Een goed mens zijn
Als je graag bij God wilt zijn en wonen, kan dat dus als je al een goed mens bent of een goed mens wordt. Daar moet je kennelijk dus iets voor hebben gedaan of iets aan doen in je leven. Kortom, wanneer ben je dan een goed mens?
Om antwoord op die vraag te krijgen, kun je te rade gaan bij de tekst van Psalm 15. Psalm 15 geeft namelijk aan wat uitdrukkelijk niet de bedoeling is, en stelt daar tegenover waar je wel aan zou kunnen en moeten voldoen om als 'een goed mens' te worden beschouwd.

How to?
Als we ons hier en nu eens bij de positieve persoonskenmerken bepalen, en onderzoek doen naar de positieve gedragskenmerken die worden genoemd in enkele verschillende bijbelvertalingen en bijbelvertolkingen, dan kunnen we uit Psalm 15 onder andere de volgende positieve persoonskenmerken halen:
 • Je gaat de volmaakte weg, dus leeft eerlijk en oprecht;
 • Je doet wat recht en goed is;
 • Je spreekt oprecht de waarheid, dus zegt wat je denkt en wat waar is;
 • Je doet niet aan lasterpraat, dus spreekt geen kwaad over anderen;
 • Je benadeelt je vriend en ieder ander niet, maar behandelt iedereen goed en bent trouw aan hem of haar;
 • Je drijft geen spot met je naaste (een ander), en beledigt dus niemand;
 • Je gaat niet om met mensen die geen achting waard zijn, dus je gaat niet om met slechte mensen;
 • Je houdt van mensen die trouw zijn aan God, en je eert daarmee mensen die ontzag hebben voor God; die de Heer eren;
 • Je verbreekt geen eed, en doet wat je hebt beloofd; ook als dat in je eigen nadeel is.
 • Je vraagt geen (woeker)rente als iemand geld van je leent, dus zorg ervoor dat je royaal bent als iemand geld van je leent;
 • Je laat je niet omkopen om te liegen over iemand die onschuldig is;
 • Zorg ervoor dat je hierin sterk bent, en altijd het goede blijft doen.

Kijk, luister en zing mee: PSALM 15

Geen opmerkingen: