zaterdag 17 januari 2015

Inleiding op Pelgrimeren met Psalmen

Vrijdag 16 januari 2015
Pelgrimeren met Psalmen

150
De pelgrimstocht van Durkje en mij van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela duurde 152 dagen. Op de dagen 153 tot en met 156 liepen we nog vier dagen vanuit Santiago de Compostela door naar de Atlantische Oceaankust, naar Cabo Fisterra, waar je als pelgrim niet verder kunt. Eigenlijk had die pelgrimage tot aan Santiago de Compostela of tot aan Cabo Fisterra met een enige berekening ook wel in 150 dagen gekund.

Pelgrimeren, naar buiten en naar binnen
Bij zo'n pelgrimstocht trek je eropuit. Vooral wie al langer pelgrimeert, weet dat er tijdens het pelgrimeren meer is dan alleen maar het naar buiten treden. Onderweg komt er een moment dat je je realiseert dat je als wandelend pelgrim ook een reis naar binnen maakt, een innerlijke reis.
Een enkele hedendaagse pelgrim die zich behalve op de fysieke pelgrimage ook op die innerlijke reis heeft voorbereid, kiest ervoor om een tekst ter bezinning voor elke dag mee te nemen, die je kan helpen om onderweg de deur naar binnen open te zetten, om dan ook de stille reis naar binnen te maken. Zo kiest de ene pelgrim een algemene tekst zoals een citaat van een charismatisch leider, en kiest een andere pelgrim een vers of een aantal verzen uit de Bijbel, willekeurig of doelbewust.

150 Psalmen, voor elke dag één
Zo zou je er als pelgrim voor kunnen kiezen om elke dag een Psalm uit de Bijbel of uit het Liedboek mee te nemen, om er elke pelgrimsdag één te lezen of te zingen, om die Psalm voor Psalm, dag voor dag te gebruiken als geestelijke bagage voor die reis naar binnen. Durkje en ik hebben dat niet gedaan; bij aanvang ook helemaal niet overwogen; daar waren we toen ook nog lang niet aan toe.
Maar nu vraag ik me af of het in enig opzicht ook nog iets goeds toevoegt om dat achteraf nog wel te gaan doen. Zou het verbinden van een Psalm aan een pelgrimsdag iets positief bijdragen aan die al buitengewoon waarde(n)volle eerste pelgrimage die we al achter de rug hebben?
Ik weet het niet, maar het is wellicht een poging waard.
Welke 'reis' ga ik maken als ik bijvoorbeeld een Psalm ga verbinden aan een pelgrimsdag, zonder daar op voorhand een op inhoud gerichte selectie in te maken?
Wat kom ik tegen als ik bijvoorbeeld Psalm 1 verbind aan onze eerste pelgrimsdag, Psalm 2 aan onze tweede pelgrimsdag, en als ik zo doorga tot en met Psalm 150 gerelateerd aan onze 150e pelgrimsdag, twee dagen voordat Durkje en ik Santiago de Compostela binnen liepen?

Psalmenreis
Eén van de belangrijkste zaken van het pelgrimeren is het besluit te nemen om op weg te gaan. Zo is het ook hier en nu. Laat ik het er maar gewoon op wagen, zonder vooraf te weten hoeveel maanden en wellicht jaren het gaat duren voordat die Psalmenreis ten einde komt, en òf en waar die Psalmenreis ergens tijdelijk of permanent eindigt. Toen Durkje en ik in 2005 begonnen aan onze pelgrimstocht wisten we ook niet hoeveel dagen, weken, maanden en jaren deze pelgrimage naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela zou duren. Wat we ons toen ook nog niet zo zeer als nu realiseerden, is het feit dat het besluit om te vertrekken en het op weg zijn belangrijker blijkt te zijn dan de bestemming.
Zou dat zo ook op enige wijze gelden voor deze Psalmenreis?
Ik weet het (nog) niet, maar ik ben wel nieuwsgierig naar de afloop.

Het Psalmenboek
Het bijbelboek van de 150 Psalmen is eigenlijk één groot loflied op de God van Israël. Behalve de dankliederen bevat het ook klaagzangen, hymnen, pelgrimsliederen (120 t/m 134) en gebeden, waarvan bij een aantal Psalmen aanwijsbaar is dat ze voortkomen uit persoonlijke ervaringen en omstandigheden, zoals bijvoorbeeld historische gebeurtenissen.
Veel Psalmen bevatten een sterke beeldspraak of schitterende poëtische elementen; het is dan ook heel begrijpelijk dat deze oude teksten al eeuwenlang behoren tot de geliefde en belangrijke literatuur van het Jodendom en het Christendom, en zeker ook in veel bredere kringen, ja zelfs wereldwijd.
Hoogstwaarschijnlijk ga ik in deze Psalmenreis gebruik maken van de Psalmteksten uit verschillende bijbelversies, uit verschillende liedboeken, oude en nieuwe versies, in een variatie aan bewerkingen en in verschillende talen.

Psalmen voor onderweg
Ik vraag me ook af of deze geestelijke bezinningsreis me onderweg van het pad van bijvoorbeeld haast & snelheid, van toch nog teveel oppervlakkigheid en van jezelf te vaak voorbij razen (zonder voldoende oog te hebben voor de ander en voor je omgeving) op een heel andere weg kan brengen, leiden en houden, namelijk op de weg van bijvoorbeeld stilte, van rust en onthaasten en van meer oog hebben voor de goede details en voor meer en betere menselijke ontmoetingen.
Of leg ik dan bij voorbaat de lat nu al te hoog?
Ik weet het (nog) niet, maar ik ben wel nieuwsgierig naar wat deze exercitie zal vragen en zal brengen.
Ultreia!

Geen opmerkingen: