zondag 16 december 2018

Refugio Ultreia Feinsum op KRO-NCRV-televisie

Dinsdag 11 december 2018 
Annemiek Schrijver interviewt Durkje & Wiep in Refugio Ultreia Feinsum
Annemiek Schrijver op Mijn Pelgrimspad
Op 29 augustus 2018 hadden Durkje en ik bezoek van een filmploeg van KRO-NCRV voor het televisieprogramma 'Mijn Pelgrimspad' van Annemiek Schrijver.
Voor dit tv-programma is Annemiek op stap op het Jabikspaad. In Sint-Jacobiparochie is ze begonnen, om en dan via de westelijke route van het Jabikspaad naar Jirnsum te wandelen. In deze televisieserie was Annemiek in de afgelopen maanden al op bezoek in: Ried, Boer, Franeker, Tzum, Easterlittens, Leons, Jorwert, Mantgum, Easterwierrum en Raerd.
Vanuit Jirnsum nam Annemiek de oostelijke route van het Jabikspaad, om langs onze Refugio Ultreia Feinsum weer in noordelijke richting terug te lopen, naar Zwarte Haan, aan de Friese Waddenzeekust. Op haar terugweg in noordelijke richting naar 'Santiago aan het Wad' passeerde Annemiek in de afgelopen televisieweken de plaatsen: Friens, Reduzum, Goutum, Huizum, Leeuwarden, Jelsum en Britsum.

Van Feinsum via klooster Mariëngaarde naar Hallum
En in de uitzending vanmiddag om 17.20 uur op NPO2-tv bezoekt Annemiek Schrijver ons overnachtingsadres voor pelgrims, Refugio Ultreia Feinsum genaamd. Daarna bezoekt ze de Sint-Vituskerk in ons dorp Feinsum, om tenslotte door te wandelen naar Hallum, om onderweg ook het kloostermonument op het voormalige kloosterterrein van het norbertijner klooster Mariëngaarde te bezoeken.
De laatste vier minuten van deze uitzending gaan over de kerk, over abt Frederik van Hallum, en over klooster Mariëngaarde. In de eerste vier minuten is Annemiek bij ons op bezoek in onze refugio.

Durkje      -      Annemiek Schrijver      -      Wiep
Annemiek Schrijver op bezoek in Refugio Ultreia Feinsum
Annemiek Schrijver wandelt volgens de noordwaartse route van het Jabikspaad over de Hege Hearewei richting Feinsum. Nadat ze via de Hyltsjebrêge It Kanaal is overgestoken, wandelt ze naar onze refugio, waar we haar verwelkomen.
Zoals dat te doen gebruikelijk is, gaan de wandelschoenen uit bij de entree, en wordt haar het slaapvertrek voor de hier overnachtende pelgrims gewezen.
Gezeten in de refugio gaat Annemiek met Durkje en mij in gesprek over wat ons zo trekt in het pelgrimeren, en over wat kenmerken zijn van de pelgrims die je onderweg ontmoet. Ze laat ons vertellen over wat we hebben ervaren toen we eerst in Santiago de Compostela en verderop in Cap Finisterre aankwamen, aan het eind van die meer dan drieduizend kilometer lange pelgrimstocht.
Verder geven we antwoord op de vragen van Annemiek Schrijver over waar het in het leven eigenlijk echt om draait, en of we ons als pelgrims onderweg ook gedragen voelen.

Pelgrims vertellen over hun bijzondere ervaringen onderweg
Er is in augustus 2018 bij ons thuis veel meer beeldmateriaal opgenomen, maar deze vier minuten - waarin overigens op mooie wijze ook een aantal foto's van onze pelgrimstochten zijn verwerkt - geeft de KRO-NCRV heel goed weer waarover de pelgrim vooral veel kan vertellen tijdens de gezellige avonden in refugio's; waar pelgrims andere pelgrims ontmoeten, om uren lang te genieten van elkaars boeiende verhalen.

Deze tv-uitzending van Mijn Pelgrimspad is HIER nog te bekijken.

Geen opmerkingen: