zondag 16 december 2018

Bestuursvergadering Nijkleaster in Jorwert tijdens Advent 2018

Woensdag 12 december 2018 
Advent bij Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk van JorwertOver de helft

Het is winters koud als we vanavond als bestuurders van Stifting Nijkleaster de kerkzaal binnen gaan van de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in het Friese Jorwert.
We komen hier in het koor van onze kloosterkerk voorafgaand aan onze bestuursvergadering van vanavond bijeen, om in de kring eerst stil te worden tijdens de korte avondviering.
De liturgische schikking laat op het paarse vloerkleed nu al de roze kleuren zien. Dit is alvast het teken dat we morgen over de helft van de weken van Advent gaan. Nog even, dan gaan we het Kerstfeest vieren.
Maar eerst worden we stil, de kaarsen worden aangestoken. Tijdens deze viering lezen we uit de Bijbel, we overdenken wat we gehoord hebben, bidden en danken zingend, en gaan met de zegen tenslotte in stilte van hier, naar de vergaderkamer in de Voorkerk onder de Ferdjipping.

Zakelijk deel van de bestuursvergadering
Daarna volgt de bestuursvergadering, met een meer zakelijke inhoud. We spreken over de voortgang op allerlei zaken die te maken hebben met de zo gewenste bouw van een nieuw klooster op de locatie van It Westerhûs, gelegen ten noordoosten van Jorwert; over bijvoorbeeld bouwen, financieren en bewonen. We realiseren ons terdege dat we in de komende weken in de volgende drie maanden de garanties moeten krijgen dat voldoende financiële middelen aan Nijkleaster beschikbaar worden gesteld om onze kloosterstichtingsplannen om te zetten in een kloostergebouw. De komende weken zijn daarin cruciaal, omdat nog wel een derde deel van de benodigde financiën door bijvoorbeeld vermogende fondsen, particulieren, kerkelijke gemeenten, en andere organisaties beschikbaar moet worden gesteld, om onze kloosterplannen te realiseren.

Financiële bijdrage en participatie hard nodig
Gelukkig heeft de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk de kerkelijke gemeenten in Fryslân opgeroepen om nu met zijn allen financieel daadkrachtig bij te dragen om Nijkleaster in It Westerhûs komend jaar mogelijk te maken. Of deze actie - en daarbij ook alle andere fondsenwervingsacties - tot een voldoende resultaat gaan leiden, zal over ruim drie maanden bekend moeten zijn.

Geen opmerkingen: