zaterdag 23 juni 2018

Dorpsreünie 2018 van Ouwe-Syl

Zaterdag 16 juni 2018 
Met mim bij de fototentoonstelling in De Witte Klok't Mooiste plakky fan It Bildt

De 'Kemmissy dorpsreünie Ouwe-Syl' heeft maandenlang hard gewerkt om voor vroegere en huidige inwoners van het Bildtse dorp Oude-Bildtzijl een meerdaagse dorpsreünie te organiseren, die gisteren is geopend en die tot en met morgen voor honderden belangstellenden voor waardevolle ontmoetingen zal zorgen.
Huidige Ouwesylster, Bilkerts, Friezen, Hollanders en zelfs oud-Ouwe-Sylsters uit bijvoorbeeld België en Canada zijn ook vandaag naar Ouwe-Syl gekomen om met zijn allen terug te blikken op Ouwe-Syl vroeger, en kennis te nemen van Ouwe-Syl nu.Vanmiddag en vanavond begeleid ik mim - in 1936 geboren in Ouwe-Syl - naar en tijdens deze fantastische ontmoetingsdag. Niet alleen voor mim is het een belangrijke dag; ook voor mij betekent het dat ik vandaag Biltkerts weerzie die ik vanaf de jaren dat ik als 'útfanhúzer' van 'pake en bep fan'e koeien' van de boerderij aan de Nieuwe-Bildtdijk en van 'pake en bep fan't feugeltsie' van Ouwe-Syl soms al ongeveer 45 jaar niet meer heb gezien.

"O, bistou de seun fan Jan & Wies, 
dan waren Wiebe & Bauky dyn pake & bep fan Nijedyk, 
en Jan Fetsy (Jan Kepontsy) & Rins dyn ândere pake & bep fan Ouwe-Syl; 
die hew ik allegar goed kinnen. 
En dou bist hier nou met jim mim? 
Mooi is dat".

Hoe waar it, en hoe is't nou?
Vanaf 13.00 uur stromen de reünisten in groten getale binnen in de festiviteitenloods aan de Monnikebildtdijk. Ruim een uur krijgen de reünisten de tijd om na alle handenschudden en omhelzingen een zitplaats te zoeken en te vinden in de loods, waar de reüniecommissie deze reüniedag officieel opent met een toespraak, gelardeerd met allerlei Ouwe-Sylster anekdotes. Hilariteit en herkenning alom.
Daarna is er volop gelegenheid om elkaar in de loods en/of erbuiten te spreken, om herinneringen op te halen, elkaar te bevragen op voorbije jaren, belevenissen met elkaar te delen, en van elkaar te horen hoe het leven er nu voor staat.

Een tafel vol vragen & antwoorden, verhalen & belevenissen
Verderop in het dorp
In het dorp is van alles te beleven. Voordat de reünisten rond het avonduur genieten van het buffet en daarna de gezellige muziekavond aanvangt, kunnen de gasten het dorp in voor bijvoorbeeld een dorpsrondleiding van Sytse Keizer, om het nieuwe standbeeld van 'Klaine Keizer op'e Pyp' te bekijken, om oude dorpsfilms te bekijken, en om een bezoek te brengen aan de Aerden Plaats en De Witte Klok, waarin een grote foto-expositie is te zien, bestaande uit een uitgebreide selectie van de ansichtkaarten- en fotocollectie van het hele Bildt, die hait & mim in zo'n vijftig jaar hebben verzameld, en die mim vorig jaar als gehele collectie heeft overgedragen aan de het Bildts Documentatiecentrum.
Tussen de panelen doorlopend, zie ik tientallen reünisten genieten van al dat oude, en zo herkenbare fotomateriaal, en hoor je de mensen aan elkaar vertellen wat ze zien, wat ze er nog van weten, wat ze daar vroeger hebben beleefd. Mooi dat al dat verzamelwerk van hait & mim de mensen hier door hun eigen verhalen zo warm verbindt.

Twee panelen van de fotocollectie van hait & mim in De Witte Klok fan Ouwe-Syl

Geen opmerkingen: