zondag 17 maart 2013

Twee Keizers fan Ouwesyl

Zondag 17 maart 2013 
De Klaine Keizer geschilderd door Sytse Keizer

 
Herdenken
Omdat het overmorgen twee jaar geleden is dat 'hait' overleed, hebben we als familie vanmiddag samen met 'mim' ter nagedachtenis het graf van hait in 'Froubuurt' (Onze Lieve Vrouwenparochie) bezocht. Een gure wind waait vol in onze gezichten als we even na 15.00 uur met zijn elven rond hait zijn graf staan. De meegenomen voorjaarsbloemen op het graf zijn een voorteken van de hoop en verwachting op een meer aangename voorjaarswarmte. Even later bezoeken we hier ook nog de graven van mijn grootouders en van mijn overgrootouders, die hier ook hun laatste rustplaats kregen.

Dorpsgezichten en portretten
Vanuit Froubuurt rijden we naar 'Ouwesyl' (Oude Bildtzijl), de geboorteplaats van mim. In de Julianakerk naast het bezoekerscentrum Aerden Plaats is momenteel een tentoonstelling te zien van schilderijen van Sytse Keizer, de Bildtse streekhistoricus die in Ouwesyl woont. Van zijn vriendin Monique Wijffels kreeg Sytse geruime tijd geleden een schildercursus aangeboden, waarna Sytse aan het schilderen ging. Behalve dorpsgezichten begon Keizer ook portretten te schilderen. Portretten van markante Ouwesylsters, die veel Bildtkers in het algemeen en menig Ouwesyster in het bijzonder zich als de dag van gisteren herinneren.

Dorpsgezichten
Het is gezellig druk bij de schilderijenexpositie in de kerkzaal van de Julianakerk (1806). Ook Sytse & Monique zijn aanwezig om de gasten welkom te heten en te woord te staan. Sytse loopt met een schrift rond, om als rechtgeaarde streekhistoricus alle verhalen direct daarin op te tekenen, die vanmiddag door het bezoekerspubliek over de geportretteerde Ouwesylsters en over het dorp worden verteld.
Tot onze verrassing hangt hier ook een portret van de voormalige Ouwesyster postbode Anne Winkel, indertijd met een tante (Gaats) van mem getrouwd in haar tweede huwelijk. Maar ook portretten van bijvoorbeeld de bode Wiebe Tool, van Eeltsy en van de Pyp-kioskhouder en toneelschrijver Thys Polstra (1905-1993) ontbreken hier niet.
Deze expositie van Gerrit Keizer kreeg als titel 'Dorpsgezichten', naar de gezichten van de dorpsbewoners en van hun dorp.

Keizer schildert Keizer
En natuurlijk hangen hier ook enkele portretten van 'de Klaine Keizer', de wereldberoemde 96 centimeter lange Ouwesylster, die leefde van 1874 tot 1946. Deze Gerrit Keizer werd vanaf zijn zesde verjaardag (1880) op kermissen tentoongesteld als was het een zeldzaam natuurwonder. Op zijn veertiende (1888) werd 'Klaine Keizer' (want zo noemden de Bildtkers hem vroeger) door een impresario meegelokt naar Amerika, vanwaar hij door zijn moeder weer terug werd gehaald naar Fryslân, nadat hij zijn moeder schreef dat hij wegkwijnt in een museum in New York.
Eén van de portretten die Sytse Keizer van de Klaine Keizer schilderde, is gebaseerd op een foto, die in Gerrit Keizers 65e levensjaar werd gemaakt tijdens een wandeling in Loosduinen. Dit schilderij hangt in de Julianakerk boven de preekstoel.

Geen opmerkingen: