maandag 18 maart 2013

Start Proefvisitatie IBandMS

Maandag 18 maart 2013
De paneltafel staat klaar in de proefvisitatiekamer

 

Tweedaagse voor drie hogescholen
Vandaag gaat de tweedaagse proefvisitatie van start voor de HBO-Bachelor-opleiding 'International Business and Management Studies' (IBandMS), die de hogescholen Van Hal Larenstein en NHL Hogeschool samen met Stenden Hogeschool als penvoerder aanbieden in Leeuwarden.
Evenals alle andere graadverlenende opleidingen in het hoger onderwijs zal ook deze dit jaar opleiding wordt gekeurd, met het oog op het verdienen van het kwaliteitskeurmerk van de overheid, voor de komende jaren.

Generale repetitie
Nu alle partijen klaar zijn voor de naderende visitatie, organiseren we vandaag en morgen een zogenoemde proefvisitatie. Dat is een soort generale repetitie, waarmee we onderzoeken of de opleiding in alle opzichten qua onderwijs, onderzoek en organisatie gereed is voor het externe onderzoek naar de kwaliteit van de opleiding en van de afgestudeerden.
Het proefvisitatiepanel bestudeert daartoe vandaag een groot aantal documenten, krijgt een rondleiding door de onderwijsgebouwen van de drie hogescholen, bespreekt in besloten kring de diverse ins en outs van de opleiding die nader worden onderzocht en voeren de eerste verificatiegesprekken met diverse groepen opleidingsvertegenwoordigers.

Panel Briefing
Aan het eind van de ochtend staan in Stenden University Hotel alle werkvertrekken keurig ingericht en gereed voor deze proefvisitatie. In de ene zaal staat de paneltafel opgesteld; hier zullen de panelgesprekken vandaag en morgen plaatsvinden. De andere zaal heeft meer het karakter van een bibliotheek, want hier staat een groot aantal documenten die nader zullen worden onderzocht, en in het midden staat een grote vergader- en leestafel, waaraan het visitatiepanel bijvoorbeeld documenten kan lezen, beoordelen en haar bevindingen kan noteren. In deze ruimte verzorg ik aan het begin van de middag een uur durende briefing voor het proefvisitatiepanel, waarin ik aan het hiervoor speciaal samengesteld auditteam vertel wat de meest belangrijke items zijn die in deze proefvisitatie van de opleiding IBandMS aan de orde zouden moeten en kunnen komen.

Een goede voorbereiding
Om het proefvisitatiepanel heen is een grote groep medewerkers van de drie deelnemende hogescholen bezig om dit hele proces van (proef)visiteren, visiteren en accrediteren in goede banen te leiden. Het zijn altijd prachtige dagen om zo met elkaar ervoor te zorgen dat een opleiding goed voorbereid aan zo'n visitatie kan beginnen, opdat de opleiding het onafhankelijke, gezaghebbende visitatiepanel over enige tijd adequaat kan bijstaan om de kwaliteit van zo'n opleiding correct te (kunnen) beoordelen.

Geen opmerkingen: