zaterdag 23 juni 2018

Schijn sterker

Zondag 17 juni 2018 
De jeugdband Rise treedt op in de Jeugddienst in De Hege StinsRise
Vanmorgen vroeg zijn we als kerkelijke gemeente van de Protestantse Gemeente van Stiens bijeen in De Hege Stins te Stiens, om hier de Jeugddienst te beleven die onze jeugdband Rise samen met de clubjeugd van 'Peper & Zout' en met dominee Jaap Overeem heeft georganiseerd.
Het thema van deze ochtendkerkdienst is 'Schijn sterker'.
Rise begeleidt vanmorgen de samenzang, en wordt vanmorgen daarbij ook bijgestaan door onze gemeenteorganist Auke de Boer, krachtig op vleugel.
In de preek van voorganger Overeem krijgen we uitleg bij de eerste 15 verzen van de Bergrede uit het nieuwtestamentische bijbelboek van de evangelist Mattheüs, naar aanleiding van het thema 'Schijn sterker'.

Shine
We zingen samen met de band enkele bekende en minder bekende songs, afkomstig uit verschillende tradities, en vieren vandaag ook met blijdschap dat er weer een baby in onze gemeente is geboren.
Er is veel om voor te danken, maar zeker ook veel om voor te bidden. Alle gemeenteleden krijgen de gelegenheid om met hun smartphone of op een blaadje aan te geven waarvoor ze graag willen bidden en/of danken op deze zondagmorgen. Op het beamerscherm groeit het aantal voorbeden zienderogen, en als alles is ingevuld en op het scherm staat, gaan we onder leiding van onze voorganger met elkaar danken en bidden.
Na afloop geven de jongeren van Peper & Zout aan de bezoekers een lichtje mee naar huis, om nog meer licht te brengen in deze wereld, immers van ons wordt gevraagd: Schijn Sterker!

De Voorbeden worden op het beamerscherm geprojecteerd voor het slotgebed 

Geen opmerkingen: