donderdag 2 mei 2013

Zuidelijke Waddenkust van het Texelpad

Donderdag 2 mei 2013 
Tussen de tuunwoaltjes door van Den Burg naar Oudeschild


De Waal
Klokslag 8.00 uur rijden Durkje en ik met onze auto het recreatieterrein van Kustpark Texel in de Koog af, in de richting van De Waal. Daar starten we een kwartiertje later aan ons vierde en laatste traject van het Texelpad, namelijk van De Waal naar 't Horntje, over een afstand van 20,4 kilometer.
We hebben vanmorgen - maar ook de rest van de dag - meer bewolking dan in de afgelopen dagen, maar het is droog en de wind is niet al te koud, dus het belooft qua weer in elk geval een mooie wandeldag te worden.
We parkeren onze auto bij de dorpskerk in De Waal en verlaten het dorp dan in westelijke richting.

Tienhoven en Den Burg
We passeren buiten De Waal het eindpunt van de 'Dwarsoverroute', die we afgelopen zaterdag liepen. Op dit punt slaan we af naar Tienhoven. In dit buurtschap passeren we een akker, die bebouwd is met hoogopgeschoten riet; voor ons is dat een ongebruikelijk beeld. Het lijkt wel mooi, omdat de zon prachtig tegen de lange strook riet schijnt.
Langs een nieuwbouwwijk wandelen we Den Burg binnen. We komen deze plaats binnen aan de oostzijde en nadat we achtereenvolgens over de Stenenplaats en de Vismarkt in het centrum zijn gelopen, gaan we Den Burg weer in zuidoostelijke richting uit.

Tussen tuunwoaltjes door naar de Georgische begraafplaats
Daarna volgt een heel mooi graspad tussen de zogenoemde tuinwoaltjes (Texelse tuinwallen) door. Daarbij lopen we tussen de begraafplaats van Oudeschild en de Sovjetbegraafplaats 'Loladse' door. We brengen een bezoek aan deze Sovjetbegraafplaats, waar 476 Georgische militairen liggen begraven, die als krijgsgevangen van de Duitse bezetters in 1945 om het leven zijn gekomen, toen zij in opstand kwamen tegen het Duitse leger. Vijf weken lang werd hier fel gestreden tegen de Duitsers. Daarbij sneuvelden 565 Georgiërs, 120 Texelaars en 800 Duitsers. De bloemen voor de aanstaande Dodenherdenking - over twee dagen, op 4 mei - staan inmiddels klaar op deze Sovjetbegraafplaats.

De Hoge Berg en Oudeschild
Verderop gaat het graspad tussen tuunwoaltjes door De Hoge Berg op. Dit is een uitgestrekte 15 meter hoge verhoging in het landschap, die is onstaan in de IJstijd. Vanaf de top van De Hoge Berg heb je een mooi uitzicht over het gebied tussen Den Burg en Oudeschild.
Over het Skillepaadje en voorbij hoeve Brakenstein langs de Skilsloot lopen we verder naar Oudeschild.
Rond 10.00 uur wandelen we de zeehaven van Oudeschild in. We hebben nu twee uren gelopen vanaf De Waal en nemen hier een koffiepauze in het havenrestaurant hier in de haven van Oudeschild.
Na de koffiepauze verlaten we Oudeschild voorbij de rooms-katholieke kerk, over de 'Redoute', een Franstalige straatnaam.

De Schans en Westergeest
Verderop ontdekken we waarom deze straat een Franstalige naam draagt. Deze straat leidt ons namelijk naar De Schans, een reconstructie van het hier in de Tachtigjarige Oorlog - in 1572 - gebouwde verdedigingswerk. In de Franse tijd werd dit fort uitgebreid en Napoleon heeft er nog twee buurtforten naast gebouwd: de Lunette en de Redoute, vandaar dus ook die straatnaam. Natuurmonumenten heeft de schans recent gerestaureerd en gebruikt hem nu voor vrediger doelen, namelijk als vogelkijkpunt.
Vanaf De Schans lopen we weer in de richting van De Hoge Berg, maar bij het buurtschap Westergeest buigen we af naar het oosten.

Terug in de veerhaven van 't Horntje
Ter hoogte van de opvallend gebouwde hoeve Elba steken we de Pontweg over, om dan via betonnen fietspaden en smalle asfaltweggetjes naar de Alexanderhoeve te lopen. Daar gaan we verder over een grasdijk naar de Watermolenweg, die tussen Den Hoorn en 't Horntje ligt.
Tussen de Hoornderburg en Schibdsnol door lopen we het laatste stukje naar de veerhaven van 't Horntje. Daar moeten we dan nog een halfuurtje wachten op de bus, die ons vanuit de veerboothaven weer terug brengt naar De Koog.
Dit was vandaag de laatste van de vier dagtrajecten van het Texelpad. Het Texelpad heeft een lengte van 76,4 kilometer, maar omdat we in de afgelopen dagen ook de zogenoemde Dwarsover erbij hebben gelopen, hebben we in deze vier wandeldagen van de afgelopen meivakantieweek totaal 82,7 kilometer gelopen.
 

Geen opmerkingen: