maandag 13 mei 2013

Conflict & Verzoening in Colombia

Maandag 13 mei 2013 
Henk Vijver spreekt over Conflict & Verzoening in ColombiaVerzoening in Colombia en in Nederland
Vanmiddag en ook vanavond houdt dr. Henk Vijver een lezing over 'Geweld & Verzoening in Colombia'.
Harry Stinis levert daarbij een bijdrage over 'Verzoening & Herstel in Nederland na de 2e Wereldoorlog'.
Als Regiocomité Fryslân organiseren we deze lezing voor VU-Connected, in samenwerking met Expect Studentenpastoraat Leeuwarden en met Kerk in Actie, waarvoor Henk Vijver werkzaam is in Colombia. 

Vraagstukken over vrede & verzoening
Na decennia van geweld hopen veel mensen in Colombia dat er een tijd van vrede zal aanbreken. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de onderhandelingen van de regering en de FARC een positief resultaat zullen hebben. Minstens zo belangrijk is dat er in de samenleving een sfeer van Verzoening ontstaat; en dat het besef doordringt dat maatschappelijke conflicten op vreedzame wijze kunnen worden opgelost.
Het verlangen naar vrede en verzoening - dat momenteel sterk voelbaar is in Colombia - brengt grote vraagstukken met zich mee, zoals:
 • Hoe komt een samenleving een lange periode van geweld en wreedheid te boven? 
 • Hoe kunnen mensen persoonlijk hun traumatische ervaringen overwinnen? 
 • Wat betekent verzoening in maatschappelijk opzicht en hoe verhoudt zich dat tot rechtvaardigheid?
Nederlandse Kerk in Actie in Colombia
Omdat de problematiek van verzoening niet typisch Colombiaans is, maar zich op verschillende plaatsen van de wereld en in allerlei perioden voordoet, neemt de Nederlandse organisatie ‘Kerk in Actie’ deel aan het project op initiatief van dr. Henk Vijver. Hij werkt samen met de Colombiaan dr. Edgar López, docent, theoloog en ethicus. Hun onderzoek en onderwijs richt zich op de maatschappelijke problematiek van conflict en verzoening, en op de rol die de kerken en het christelijk geloof in het proces van verzoening (kunnen) spelen.
Meerdere keren per jaar verblijven López & Vijver (samen of afzonderlijk) in Nederland om aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, met kerkelijke groepen en met andere geïnteresseerden te spreken over het project. Vandaag vinden twee van die sessies plaats in het Auditorium van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
 
Henk Vijver
Henk Vijver studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was predikant in Gauw-Terzool en in Oss (2003-2011). Vijver is als studentenpredikant en docent Systematische Theologie werkzaam geweest in Argentinië. In Nederland werkte Henk Vijver ook als gevangenispredikant, en hij was ruim tien jaar een collega van mij, als docent Bedrijfsethiek verbonden aan de Christelijke Hogeschool Nederland te Leeuwarden. Sinds 2012 is Henk Vijver in dienst van ‘Kerk in Actie’ in Colombia.
Vijver:
 • Ik bezoek gemeenschappen in Colombia, waar veel geweld is gebruikt. We laten de mensen dan verhalen vertellen, om ze te documenteren, om te bestuderen hoe mensen omgaan met geweld en verzoening, hoe ze stappen (kunnen) zetten naar een menselijke samenleving;
 • Het is het mooiste land, maar wel een land van zwart-wit-denken;
 • Geweld is hier geen politiek probleem, maar een stukje cultuur van Colombia; men vindt het hier normaal om problemen met geweld op te lossen; mensen geloven er in geweld, geweld is hier normaal;
 • Dat geweld houdt een gezonde ontwikkeling van het land tegen;
 • Ook in 2013 gaat het geweld maar door;
 • Vooral de vrouwen zijn slachtoffer van het geweld; waar halen de vrouwen die door geweld zijn verbrijzeld toch hun kracht vandaan?
 • Maar er gloort perspectief; het begin van verzoening is zichtbaar;
 • We zien vooral een hoofdrol voor vrouwen, want mannen speelden de hoofdrol in de geschiedenis van het geweld, maar vrouwen spelen de hoofdrol in de toekomst van de verzoening.
Een Colombiaanse spreuk:
Voor de wereld ben je één persoon,
maar voor één persoon kun jij de hele wereld zijn.

Harry Stinis
Naast Henk Vijver neemt ook Harry Stinis deel aan het gesprek. Zijn vader was tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het verzet betrokken. Zijn schoonvader, een verzetsstrijder in Fryslân, is op 11 april 1945 - dus vlak vóór de bevrijding van Leeuwarden - in Dronryp gefusilleerd. Harry Stinis verzorgt over het onderwerp al jarenlang presentaties in het onderwijs, en vanmiddag en vanavond ook in ons midden.
Stinis:
 • Geschiedenis is voor mij altijd oorlog;
 • Ik ben na de oorlog eerst kwaad geweest op mijn ouders, maar toen ik wist waarom dat zo was, werd ik kwaad op die andere mensen die dat hadden veroorzaakt;
 • 68 jaar na de oorlog lopen er nog steeds mensen rond voor wie die oorlog nog steeds niet voorbij is.
Interactie in vragen & antwoorden
Na de beide presentaties volgt interactie met de aanwezigen in de zaal. Interessante vragen worden gesteld, en boeiende antwoorden worden door de sprekers gegeven:
 • Elke verklaring die je geeft, is niet meer dan een stukje van de puzzel;
 • Wij allen vertegenwoordigen allerlei tinten grijs, tussen zwart en wit;
 • Colombiaanse indianen zijn zo vaak het slachtoffer van geweld, omdat ze een zo ongelooflijk, overdreven bescheiden, vredelievend en lief volk zijn;
 • Wie een tijd in Colombia doorbrengt, wordt hard geconfronteerd met het kwaad dat mensen elkaar aandoen;
 • Verzoening, daar hoort ook een schuldbelijdenis bij, maar hoe krijg je dat voor elkaar?
 • Je kunt heel goed werken met verhalen, ook met bijbelse verhalen, waarin je ziet hoe mensen conflicten en geweld overwinnen;
 • Ik verkondig geen theorie van verzoening, maar mijn en andermans verhalen kunnen misschien wel een opening geven tot verzoening.

Geen opmerkingen: