woensdag 15 mei 2013

Bestuur Stifting Nijkleaster bijeen in de Jorwerter voorkerk

Dinsdag 14 mei 2013 
Decoratie op de kloostertafel van Nijkleaster in Jorwert


Nijkleaster halfjaar operationeel
Vanavond komen we als bestuur van de Stifting Nijkleaster bijeen. Nu de winter voorbij is, vergaderen we niet in een huiskamersetting, maar in de eigen lokatie van Nijkleaster, in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert. We vergaderen rond de prachtige kloostertafel; een unieke vergadertafel, omdat die speciaal is ontworpen en gemaakt voor Nijkleaster.
Nijkleaster is nog maar ruim een half jaar operationeel en het bruist nu al van actitviteiten, inclusief alle voorbereiding en nawerk daarvan. Ook de programmamering van het komende werkseizoen is nagenoeg gereed, dus er is vanavond veel te bespreken in bestuurskring.

Financiering als een uitdaging
Aan de hand van de gespreksverslagen blikken we terug op onze bestuursbijeenkomsten van januari 2013 en maart 2013. We bespreken onze steeds verdergaande plannen inzake de gewenste locatie, bouw en inrichting van een eigen nieuw klooster in Fryslân, het zogenoemde 'Nijkleaster'. Stap voor stap zullen we steeds concreter in beeld krijgen hoe onze wensen en plannen vorm en inhoud zouden moeten krijgen, waarbij uiteindelijk de hamvraag zal zijn of dit allemaal qua investering en exploitatie haalbaar en duurzaam zal zijn. Dat laatste is een spannend traject, want al die wensen kunnen pas worden bewaarheid als daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zullen komen.
We starten met een plan van aanpak, waarin we zullen formuleren hoe we vanuit inhouden via een passend bedrijfsconcept een financieel gezonde basis kunnen garanderen, die alle wensen en plannen voor de nabije en voor de verder in de tijd gelegen toekomst mogelijk maken.

Subsidie voor de tweede bouwfase
Daarnaast speelt nog steeds de financiering van de tweede fase van de verbouw van de voorkerk van de Sint-Radboudkerk, want voor de korte termijn zullen we in onze voorlopige Nijkleaster-vestiging een uitbreiding van ruimte moeten creëren, om groei in alle opzichten te garanderen en te realiseren. Daartoe is een financiële commissie bezig om subsidie aan te vragen, teneinde aan deze tweede bouwfase uitvoering te kunnen geven. Hoopvol wachten we op uitslag van de subsidiegevende organisaties, want uiteindelijk zullen zij het mogelijk maken dat Nijkleaster op korte termijn verder kan groeien middels die tweede bouwfase.

Uitbreiding programma-aanbod
Verder spreken we vanavond over allerlei zaken die de externe communicatie van Nijkleaster betreffen. Ook de programmering van de activiteiten van Nijkleaster voor het komende werkseizoen 2013-2014 wordt besproken. We keuren dit programma-aanbod goed en zien met tevredenheid ook daarin groei. Waar we dit jaar nog werken met een wekelijkse kloosterochtend en een maandelijkse kloosterzaterdag, zullen we volgend jaar die maandelijkse kloosterzaterdag uitbreiden met een programma-aanbod voor de aansluitende kloosterzondag.

Nijkleaster Pinksterpaad
Komend Pinksterweekend organiseren we het Nijkleaster Pinksterpaad, de jaarlijkse pelgrimstocht van Nijkleaster, waarin enkele tientallen wandelaars in een driedaagse pelgrimerend zullen lopen van Stavoren naar Nijkleaster in Jorwert. De kerkelijke gemeenten van Gaastmeer en van Wommels zorgen gastvrij voor onderdak (voor respectievelijk de eerste en de tweede nacht) voor deze pelgrims van Nijkleaster. Deze driedaagse pelgrimage zal voor de gasten van Nijkleaster vast een bijzondere belevenis van stilte, bezinning en verbinding zijn.

1 opmerking:

Klooster zei

Een erg leuk en interessant blog!