maandag 15 april 2013

Sugar City @ Stenden EmmenMaandag 15 april 2013
Sugar City in Stenden Hogeschool te EmmenWetenschap & Techniek in het Basisonderwijs
Op 6 maart 2013 bezochten ongeveer 150 leerlingen uit de groepen 5 & 6 van enkele basisscholen rondom Emmen de bijzondere rekenochtend ‘Sugar City’ van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB) van Stenden Hogeschool in Emmen.
De studenten van deze Opleiding tot Leraar Basisonderwijs verzorgden die dag een rekenochtend met een nauwe relatie met ‘Wetenschap & Techniek’. Zo wilden ze vooral en meer aandacht geven aan deze twee vakgebieden in het basisonderwijs.

Onderwijsproject met suiker
Deze OLB-studenten van Stenden Hogeschool wilden met dit bijzondere onderwijsproject een voorbeeld geven van de wijze waarop je in het basisonderwijs kunt komen tot integratie van deze vakgebieden. Daartoe maakten ze optimaal gebruik van de faciliteiten die Stenden Hogeschool biedt. Het leerbedrijf van de Techniek-opleidingen – ‘Stenden My Concept’-  was namelijk voor die dag omgebouwd tot een suikerlaboratorium, waarin volop werd gebouwd aan 'Sugar City'.

Spelenderwijs Meetkunde leren
De basisschoolleerlingen bouwden aan de hand van een speelse verhaallijn een suikerstad. Ze werden uitgedaagd om enkele serieuze problemen van hun stad op te lossen. Het rekendeel dat aan ‘Sugar City’ ten grondslag ligt, is meetkunde. Meetkunde (geometrie) is het deel van de wiskunde dat zich bezighoudt met het bepalen van afmetingen, vormen, de relatieve positie van figuren en met de eigenschappen van de ruimte waarin die vormen zich bevinden.

Werken in het Suikerlaboratorium
De basisschoolleerlingen werkten in een suikerlaboratorium. Daarin kregen ze te maken met bijvoorbeeld mengvormen, met een smeltpunt en met snelheid. Verder onderzochten de leerlingen het fenomeen ‘suikerspin’ en gebruiken ze een microscoop om de structuur van een suikerspin te verkennen. Zo maakten ze op een eenvoudige manier kennis met de stof ‘suiker’, met de eigenschappen van suiker en op die manier ook met elementen van ‘Chemie & Techniek’.

Techniek in de basisschool
Het tekort aan technisch personeel en de belangstelling voor technische beroepen staat momenteel hoog op de politieke agenda. Al vele jaren wordt gepleit voor meer aandacht voor Techniek & Wetenschap in het onderwijs van de basisschool. De Opleiding tot Leraar Basisonderwijs zou de in opleiding zijnde OLB-studenten als aanstaande leerkrachten in het basisonderwijs daarop moeten voorbereiden.
Eén van de doelen daarbij is dat huidige basisschoolleerlingen later in het voortgezet onderwijs serieus overwegen om de zogenoemde ‘bètavakken’ te kiezen. Stenden Hogeschool levert onder andere met het Sugar City-project daaraan haar bijdrage.

In de centrale hal van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs staan de bouwwerken van Sugar City tentoongesteld.

Geen opmerkingen: