dinsdag 2 april 2013

Bestuur Stichting Jabikspaad Fryslan in Sint Jabik

Dinsdag 2 april 2013 
Links de Jabikspaad-wulk als richtingwijzer bij Dekema State in Jelsum

 

Klaar voor het wandelseizoen
Het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân komt vanavond voor haar bestuursvergadering bijeen in de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie. In het afgelopen winterseizoen zijn we als bestuur regelmatig bijeen geweest om het beheer van deze Fries-Overijsselse pelgrimsroute van het Jabikspaad zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo langzamerhand merken we dan toch dat de lente qua temperatuur en weer in aantocht is, dus het wandelseizoen zal op korte termijn - met ook alle komende feestdagen in zicht - op grote schaal van start gaan. Het Jabikspaad is daar klaar voor, dus laat alle wandelaars en fietsers maar komen! Vanavond zullen we een aantal langer lopende bestuurszaken afwikkelen, en tevens enkele nieuwe items agenderen.

Zomerexpositie 2014
Eerst besteden we aandacht aan de start van een nieuw project. Samen met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de vrijwilligers van het Pelgrimsinformatiecentrum in De Groate Kerk en met Stichting De Groate Kerk gaan we deze maand van start om de Zomerexpositie 2014 voor te bereiden, die in de zomermaanden van 2014 zal worden georganiseerd in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie. We behandelen enkele mogelijke thema's, bijpassend expositiemateriaal en denken na of het wenselijk is om wellicht qua expositie-afstemming met een tentoonstellingspartner elders in de provincie Fryslân samen te werken.
Voorts onderzoeken we of het mogelijk is om aan te sluiten bij een nieuw project, dat zich gaat richten op de openstelling van kerkgebouwen in het noordnederlandse Waddengebied, waarin ook De Groate Kerk staat, waarin ons Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob is gevestigd.

Promotie van het Jabikspaad
Een punt dat op dit moment en in de nabije toekomst veel aandacht van ons zal vragen, is de promotie van het Jabikspaad. We willen in de komende vergaderingen nadrukkelijk aandacht besteden aan zaken als een nieuwe website, een nieuwe editie van onze Nieuwsbrief, de productie van een poster, het laten drukken van visitekaartjes en de uitgave van een nieuwe flyer; alles bedoeld om het Jabikspaad te promoten om voortdurend weer nieuwe wandelaars en/of fietser te interesseren en te motiveren om het Jabikspaad te bewandelen of te fietsen.
We besteden vanavond tevens aandacht aan onze Jabikspaad-stempels, die worden beheerd door zo'n 80 stempelposthouders langs het Jabikspaad. Steeds moeten we oog houden voor het beëindigen van stempelposten, het optimaal functioneren van bestaande stempelposten en het onderzoeken of we nog uitbreidings- en vervangingsmogelijkheden zien voor een eventueel nieuwe stempelpost, zoals wellicht bij Dekema State in Jelsum.

Geen opmerkingen: