zaterdag 2 februari 2013

NBG-Regiodag 2013 in Leek

Zaterdag 2 februari 2013 
Ester: 'Schenk mij en ook mijn volk het leven"


Ontmoetingsdag voor leden, vrijwilligers en medewerkers
Ontmoeten, informeren en samen bezig zijn met de Bijbel. En dan als afsluiting ook nog een prachtige toneelvoorstelling. Al met al zeker de moeite waard om daarvoor een dag naar Leek te gaan.
Om 10.00 uur arriveren Durkje en ik in Leek bij De Hoeksteen. Durkje rijdt door naar Groningen en ik ga hier de kerk in om de Regiodag 2013 bij te wonen van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Om 10.30 uur opent Liesbeth Hummel - de NBG-Regiocoördinator Noord - deze regionale ontmoetingsdag van de leden van het NBG in Noord-Nederland. "God is trouw geweest, altijd, dat mag je bemoedigen, dat mag je aan het denken zetten, dat mag je aan het werk zetten, en dat gaan we vandaag doen", aldus Liesbeth.

Voor blinden is de Bijbel een licht
Liesbeth Hummel vertelt dat het NBG dit kalenderjaar de laatste hand legt aan de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal (BGT), die volgend jaar ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het NBG zal worden gepubliceerd. We kijken naar een informatief filmpje, waarin ook het logo van de BGT wordt gepresenteerd.
Paul Vlaardingerbroek - lid van de NBG-Ledenraad - vertelt naar aanleiding van zijn NBG-werkbezoek aan West-Afrika over het vijfjarig bijbelwerkproject van het NBG in Togo, Benin en Burkina Faso. Het NBG werkt hier aan bijbelvertalingen, aan bijbelwerk voor blinden, aan alfabetisering, aan bijbelstudie voor drugsverslaafden en aan bijbelverspreiding. We kijken naar een informatief filmpje waarin mij een uitspraak van de directeur van de blindenschool opvalt, als hij zegt wat de Bijbel voor blinden betekent: "De Bijbel is een licht voor de mensen".

Verenigingsnieuws
Voordat we naar de verschillende workshops gaan, krijgen we nog enkele mededelingen, over bijvoorbeeld: het bijbelrecycleproject van het NBG en Jongbloed, over de verkiezing van leden voor de Ledenraad en voor het Landelijk Beraad, over het Vrijwilligersinformatiepunt, en tevens worden enkele NBG-vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Bijbelwerk in West-Afrika
Vóór de lunch woon ik de workshop van Paul Vlaardingerbroek bij over het NBG-bijbelwerk in West-Afrika. Het NBG werkt in Togo, Benin en Burkina Faso in het kader van een bijbelproject van de United Bible Societies samen met het Vlaamse en met het Amerikaanse bijbelgenootschap. De explosieve groei van het christendom in dit gebied - waarvan nog een aanmerkelijk deel van de bevolking wordt beïnvloed door voodoo en in de ban is van kwade geesten - is hoopgevend. In 2014 zal de Bijbel in deze landen in verschillende lokale talen zijn vertaald, zodat deze Westafrikaanse christenen eindelijk in hun moedertaal kennis kunnen nemen van het evangelie.

Mensen aanspreken
Na de lunchpauze woon ik de workshop van Regiocoördinator Johan Wijnhorst bij, over het ambassadeurschap voor het NBG. Als vrijwilligers van het NBG werken we vanuit onze NBG-missie: we zorgen ervoor dat de Bijbel de mensen bereikt en dat de Bijbel de mensen aanspreekt. Johan: "In Nederland zijn we gezegend met zoveel verschillende Bijbels". "Het enige dat we kunnen en moeten doen, is: volhouden!", aldus Johan Wijnhorst.
Met elkaar bespreken we dan welke middelen we als NBG-vrijwilligers kunnen inzetten, waarbij we met name ook rond de presentatieset van het NBG kijken naar wat effectief werkt.

Hadassa, (E)ster van Susa
Durkje is inmiddels ook in De Hoeksteen gearriveerd. Samen wonen we het slotstuk van deze Regiodag bij. We worden aan het eind van deze ontmoetingsdag namelijk nog getrakteerd op een speelse en ontroerende theatervoorstelling naar het bijbelverhaal van Ester. ISIS Theaterproducties speelt voor ons het toneelstuk 'Hadassa, ster van Susa':
  • Na een brute moord op hun familie proberen de in leven gebleven Hadassa en haar oudere neef Mordechai samen een nieuw bestaan op te bouwen. 
  • Vanuit angst voor een herhaling voedt Mordechai zijn jongere nichtje in extreme bescherming op. 
  • Naarmate Hadassa ouder wordt, vraagt ze zich af wat het leven binnen de vier muren van hun huis nog inhoudt. 
Juist dan slaat het lot opnieuw toe en geeft het een nieuwe wending aan haar vraag naar zin en betekenis.
Zo vertelt 'Hadassa, ster van Susa', het indringende verhaal, zoals het is opgetekend in het mooie bijbelboek Ester.

Speels en ontroerend
Het is een bijzonder en wonderlijk verhaal, dat zich lang geleden heeft afgespeeld.
Maar de thema’s blijven actueel en heel herkenbaar voor iedereen.
Op een verrassende wijze en met een mooie verhouding tussen beeld, live muziek en vertelling wordt dit bijzondere verhaal verteld over Ester (Ster & Hadassa), Mordechai, Vasti, Haman en Xerxes (Ahasveros).

Geen opmerkingen: