zondag 3 februari 2013

Ziel van de Andes

Zondag 3 februari 2013
Voorblad van de MZK-jaarkalender 2012


MZK 2012
De Missie-ZendingsKalender (MZK) is een gezamenlijke uitgave van "Mensen met een Missie" en de "Nederlandse Zendingsraad". Met deze jaarkalender wil men laten zien hoe medechristenen hun geloof in hun samenleving en cultuur ter sprake brengen. De Missie-Zendingskalender 2012 kreeg als titel "Ziel van de Andes" en bevat schilderijen van de Peruaanse schilder Jaime Colán.

Huñuq Mayu
'Kerk in Actie' (KiA) is het wereldwijde diaconale en zendingswerk van de Protestantse Kerk. Kerk in Actie steunt ook verschillende partners en projecten in Peru. Eén van die ondersteunde Peruaanse projecten is "Huñuq Mayu', een project dat onder andere kinderarbeid een halt probeert toe te roepen, door de opvang van kinderen en door middel van onderwijs.
Huñunq Mayu biedt werkende kinderen een plek om samen te komen, om huiswerk te maken en plezier te maken. Ook geeft zij voorlichting over gezondheid, arbeidsrecht en over de rechten van het kind.
Met de opbrengst van de verkoop van deze MZK-kalender worden bijvoorbeeld de volgende projecten van Huñuq Maya ondersteund:
  1. Het project 'Dignidad' (waardigheid), dat is gericht op jonge meisjes, die werken als hulp in de huishouding;
  2. Het project 'Semillas de Esperanza' (zaden van hoop), dat is gericht op kinderen die op straat werken.
Jaime Colán
Jaime Colán is in 1956 geboren in Lima, de hoofdstad van Peru. Met zijn schilderijen wil Colán vooral het Peru van de vrouwen, van de armen en van de indianen onder de aandacht brengen. Jaime richt zich enerzijds op het Peru van 'Pachamama' (Moeder Aarde) - die steeds meer geweld wordt aangedaan - en anderzijds op de kinderen van Peru, die worden achtergesteld en uitgebuit.
Eén van de oorzaken van de huidige conflicten in Peru is de marginalisering en de uitsluiting van een groot deel van de Peruaanse bevolking, waaronder met name de indiaanse bevolking.

De ziel van de Andes
In zijn schilderijen laat Jaime Colán zien dat het anders moet; dat we meer respect moeten hebben voor de natuur, voor ons milieu en voor de schepping.
Colán schildert graag vrouwen die aan het werk zijn, want "werkende vrouwen zorgen met hun werk voor de toekomst van mijn land", aldus Jaime.
In zijn schilderijen geeft Jaime Colán mensen die muziek maken een bijzondere plaats, omdat in zijn ogen in oude muziekinstrumenten de 'Ziel van de Andes' nog klinkt.

Las Mamaasua
Op de omslag van deze jaarkalender staat het schilderij 'Las Mamaasua', wat betekent: 'De moeders van de chicha'.
Het is een olieverfschilderij op doek van 60 x 70 centimeter, geschilderd door Jaime Colán in het jaar 2009.
Jaime Colán over dit schilderij: "In de tijd van de Inca's werd er 'chicha' (een sterke drank) gedronken bij ceremonies en feesten. De chicha werd gebrouwen van maïs of graan, dat men in water liet gisten".

Geen opmerkingen: