zaterdag 9 februari 2013

Hout met een verhaal

Zaterdag 9 februari 2013
Cover van het boek  'Hout mei in ferhaal'

Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk
De voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert is momenteel in gebruik bij de Stifting Nijkleaster, die van plan is om in Jorwert een nieuw Fries protestants klooster (een 'nij kleaster') te stichten. In oktober 2012 is Nijkleaster officieel van start gegaan.

Hout met een verhaal
In deze Jorwerter voorkerk staat inmiddels een bijzondere tafel. De Friese meubelmaker Hindrik Wester uit Earnewâld is in september en oktober 2012 druk bezig geweest om een hele grote, en vooral kunstzinnige gemeenschapstafel te maken voor Nijkleaster. Het hout en het ander materiaal dat hij daarvoor heeft gebruikt, is aangeleverd door een groot aantal vrienden van Nijkleaster: onder andere door gemeenteleden van de kerkelijke (PKN-)gemeente Westerwert (Weidum, Jorwert, Jellum en Bears) en ook door andere inwoners uit Jorwert, èn anderen uit bijvoorbeeld Goutum Leiden, Bears, Ermelo en Balk. Voor al die mensen heeft het door hen ingeleverde stuk hout een bijzondere betekenis, ofwel: 'Hout met een verhaal'. 

The making of
Al die vaak bijzondere en interessante verhalen zijn gebundeld in een prachtig boek. Dat boek kreeg de titel 'Hout met een verhaal', en in het Fries: 'Hout mei in ferhaal'. Alle verhalen in dit boek zijn zowel in het Fries als in het Nederlands geschreven en vertaald. De tekst(bewerking) werd verzorgd door Akke Berends-Koopmans en Albertsje IJpma-Spliethoff.
Het boek is geïllustreerd met bijpassende foto’s van alle objecten, prachtig gefotografeerd door fotograaf Anne Terpstra-Kooiker. Romke Lemstra verzorgde de vormgeving van het boek.
De voorzitter van Stifting Nijkleaster - Henk Kroes - schreeft het Voorwoord voor dit boek.
Na het Voorwoord volgt een interviewverslag met meubelmaker Hindrik Wester: "Toen ik al het materiaal zag, schrok ik wel even. Zoveel verschillende soorten". Uiteindelijk heeft Wester alle ingeleverde voorwerpen op een glasplaat gelegd, daar een rand omheen gemaakt en daarna de daardoor ontstane bak met voorwerpen geheel opgevuld met epoxyhars.

48 bijzondere verhalen
Het boek beschrijft in 48 verhalen de voorwerpen die in de tafel en in de zeven tafelpoten zijn verwerkt. Een aantal van die beschreven voorwerpen zijn bijvoorbeeld:
  • Twee houten beeldjes, die zijn meegenomen uit Kameroen;
  • Twee paar schaatsen ('houtsjes') van een echtpaar uit Jellum;
  • Een houten deurknop, die afkomstig is van een deur van een onderduikersruimte ten tijde van de Tweede Wereldoorlog;
  • Levensparels, die worden gebruikt als hulpmiddel voor concentratie, gebed en bezinning;
  • Een in Texas gevonden stuk versteend hout ('petrified wood'), een fossiel, waarvan de ouderdom wordt geschat de tussen 50 en 200 miljoen jaar;
  • Een grafplankje van een echtpaar dat in 1933 drie dagen na elkaar stierf op 91- en 89-jarige leeftijd;
  • Een Indonesisch draagnet, dat voor de Papoea's symbool staat voor vrede, vruchtbaarheid en welvaart;
  • Een Italiaanse wijnrank, met de wens dat Nijkleaster - zoals een wijnrank - veel vruchten mag afwerpen en een veilige plaats mag bieden aan Kleastergangers;
  • It Nije Testamint, út it Gryks oerset yn it Frysk fan Dr. G.A. Wumkes, útjûn yn 1933 troch it Nederlânsk Bibelgenoatskip;
  • Een oude broodplank, waarop het 'dagelijks brood' werd gesneden, nu in de tafel als vingerwijzing naar 'Het brood des levens' en naar de 'Kruimkens van 's Heren tafel'.
Boek op tafel
Dit prachtige boek, een bijzonder 'tafelgids', is voor € 25,- te koop bij Nijkleaster.

Geen opmerkingen: