woensdag 9 januari 2013

De achterwaartse rol

Woensdag 9 januari 2013 
CHN Homo Studens van Wilhado Berends uit AlmeloSchool of Education
Komend vanaf de hoofdentree van het onderwijsgebouw van Stenden Hogeschool te Emmen. loop je ter hoogte van de zij-ingang door een iets smallere doorgang om op de afdeling van de School of Education te komen, de School waaronder de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs ressorteert, in de volksmond nog steeds ook de 'Pabo' genoemd.
Langs de muur van die doorgang staat een werkstuk dat niet qua kleur, maar wel qua vorm opvalt.

Achterwaartse rol
Het werkstuk bestaat uit een drietal kinderfiguren. De combinatie toont een door een kind uitgevoerde 'achterwaartse rol'. Dat is een rugwaartse tuimeling over het hoofd heen, waarbij de benen geplooid zijn tijdens die beweging. Het is een oefening die kinderen tijdens hun lessen lichamelijke oefening in de gymzaal leren op de gymnastiekmat.
Het is een mooie combinatie, die qua kunstwerk heel goed past bij een opleiding waar studenten worden opgeleid om leerkracht in het basisonderwijs te worden.
Bij dit werkstuk wordt als 'titel' en als 'maker' genoemd: 'CHN Homo Ludens' en 'Wilhado Berends uit Almelo'.

Geen opmerkingen: