zaterdag 26 januari 2013

Bestuursvergadering Nederlands Bijbelgenootschap

Vrijdag 25 januari 2013
Variatie op NBG-beeldmerk

Besloten sessie
Het viel deze keer niet mee om een extra bestuursvergadering in de afgelopen weken in te plannen. Steeds was er weer iets dat ons belemmerde om als voltallig bestuur voorafgaande aan de reguliere bestuursvergadering van vandaag eens even enkele uren bijeen te komen om separaat een aantal zaken van personele en van intern bestuurlijke aard te bespreken. Dan was er sprake van ziekte, dan weer overviel ons de sneeuw en gladheid en ook het agendatechnisch zo arrangeren wat we in een complete samenstelling zouden vergaderen viel niet mee. Dat is dan ook de reden dat we het eerste gedeelte van de regulier ingeplande bestuursvergadering van vandaag aanvangen met een besloten sessie.

Jubileum 200 jaar NBG
In het tweede deel van deze vergadering in Haarlem gaan we nader in op een aantal zaken van meer mededelende aard; ook met betrekking tot diverse correspondentie en externe contacten van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
Een ander, belangrijk punt van deze bestuursbijeenkomst is het samen met het management team bespreken van de planvorming met betrekking tot het jubileum dat we we in 2014 met velen zullen gaan vieren, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het NBG. In dat verband bespreken we onder andere het NBG-jubileumthema voor 2014 daarna ook de begroting en de beoogde jubileumprojecten die voor 2014 zijn geformuleerd. Het ziet er goed uit en we hopen en verwachten dan ook dat dit belangrijke jubileumjaar een goed jaar zal worden voor het Nederlands Bijbelgenootschap, en voor het nog steeds gewenste bijbelwerk, waarvoor het NBG bijna twee eeuwen geleden is opgericht.

Geen opmerkingen: