woensdag 20 juni 2012

Tegen beter weten 2

Woensdag 20 juni 2012
Cover van Tegen beter weten 2

Poëziewedstrijd
Sinds het jaar 2000 schreef de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam als vervolg op het project 'Dichter bij de waarheid' jaarlijks een wedstrijd uit om gedichten te schrijven waarin wetenschap een rol speelt. Bij de oproep om gedichten te schrijven, werd altijd het jaarthema gegeven. In 2002 was het thema: “(dichten over) wetenschap” in de ruimste zin van het woord. Op dat thema hebben 400 dichters totaal 1.250 gedichten aangeleverd. De vijf personen tellende jury van VU-podium onder voorzitterschap van dr. Ad Zuiderent (dichter en neerlandicus) heeft een gedicht van Andrea Voigt bekroond met de ‘VU-podium Poëzieprijs 2002’.

Prijzen
Deze bloemlezing bevat 30 gedichten van 26 deelnemende dichters.
De winnende gedichten zijn:
  • 1e prijs: ‘Brief van een geoloog’ van Andrea Voigt;
  • 2e prijs: ‘Vinding' van Thom Schrijer;
  • 3e prijs: ‘Naar Oerterp' van Boris Wanders (Oerterp is de Friese dorpsnaam voor Ureterp).
Opbrengst
In het woord ‘Vooraf’ van deze gedichtenbundel schrijft algemeen VU-podium-coördinator Gert Jan Peelen dat de jury een flinke, zij het niet onprettige, klus had en verrassend gelijkgestemd bleek over de in deze poëziebundel gepubliceerde gedichten. De jury heeft overigens de gedichten geanonimiseerd beoordeeld. Volgens Peelen is het hoopvol voor de toekomst om te zien wat er poëtisch allemaal mogelijk is met een onderwerp als 'de wetenschap'. Wetenschap spreekt blijkbaar ook met behulp van poëzie tot de verbeelding.

Poëzieserie
Het tweede deel in de poëzieserie “Tegen beter weten 2” is een uitgave van het toenmalige VU-podium, gelieerd aan de Vrije Universiteit (VU), het VU-medisch centrum en Christelijke Hogeschool Windesheim.
Andere delen uit deze serie ‘Tegen beter weten’ zijn:
Geloof -/- hoop + liefde
Waar Gert Jan Peelen in zijn woord vooraf in deze gedichtenbundel wèl spreekt over 'hoop' (zie hierboven), noemt dichter Jan Slothouber 'de hoop' niet in zijn gedicht, waarin overigens 'geloof' en 'liefde' wel centraal staan. 
Dit is het in deze poëziebundel gepubliceerde gedicht van Jan Slothouber:

Zoeken naar waarheid

in de wetenschap
dat de waarheid zich
niet laat kennen biedt
geloof een uitweg

in het geloof wordt
het onkenbare
als waarheid dus als
zekerheid beschouwd

want waarheid als een
grond van zekerheid
is niet te vinden
in de werk'lijkheid

wel kan iets anders
en zelfs ongezocht
gevonden worden
zoals de liefde

 

Geen opmerkingen: