zondag 3 april 2011

De mond van een vriend

Zondag 3 april 2011

Vanavond wordt in de Sint-Vituskerk te Stiens een Gemeentedienst gehouden, georganiseerd door de Commissie Erediensten van de Protestante Gemeente van Stiens. Voor deze avondkerkdienst is de dichter-dominee Hans Bouma uit Kampen uitgenodigd. Hij presenteert vanavond zijn poëtisch-muzikaal programma 'Dichter bij muziek', met als thema voor vanavond: 'De mond van een vriend'.

Hans Bouma's 'Dichter bij muziek' is zijn antwoord op de groeiende behoefte aan een taal, waarbij het gaat om religieuze en menselijke waarden. Een andere taal, die ruimte geeft aan het onzegbare. Een nieuwe taal, die mensen raakt tot in de diepste lagen van hun bestaan. Deze taal, zijn poëzie is zo’n taal, die - samen met muziek - recht doet aan de zo rijke 'geografie' van de menselijke ziel en die zijn luisteraars inspireert tot spirituele ervaringen.

Het programma bestaat vanavond uit vier onderdelen, speciaal voor de Veertigdagentijd, waarin we momenteel leven. Die vier poëtische collages zijn:
1. 'Zijn mensen op aarde', de opnieuw uitgesproken Psalmen 113 t/m 118;
2. 'Zomaar ineens een mens', over Jezus;
3. 'De mond van een vriend', waarin Judas uitgesproken zelf aan het woord komt;
4. 'Licht in onze ogen', over Pasen.

Deze poëzie-collages bestaan uit een steeds doorgaande stroom van muzikaal begeleide gedichten; als drijvende gedichten op muzikale stromen, die bij jou en mij wellicht belanden in de diepzee van onze ziel. De aanhoudende stroom van muzikale improvisaties zijn vanavond van de ons welbekende Auke de Boer op piano. Zijn pianoklanken dragen nu eens kabbelend, dan eens kolkend de poëtische woorden als belevenissen naar je ziel. Sterk is de combinatie van Bouma & De Boer als zij de aanwezigen in de goed gevulde kerkzaal laten luisteren naar Jezus' schimpende discipel Judas, die wij in onze beleving aantreffen op het land van de pottenbakker, het land dat inmiddels een dodenakker is. We horen en 'zien' Judas terugblikkend, evaluerend, zoekend, ja zelfs wanhopig zoekend naar zijn eigen identiteit.

Het was al mooi. Het was zo bijzonder. Toch, als hij klaar is, komt Hans Bouma nog met een toegift. De door hem dan al geprezen pianist Auke de Boer krijgt van Hans Bouma een kort gedicht, speciaal geschreven voor deze Gemeentedienst. De Boer krijgt slechts één minuut om die voor hem onbekende nieuwe woordenstroom om te zetten in een piano-improvisatie. Bouma spreekt nog even en wordt dan stil. En dàn begint Auke de Boer zijn improvisatie. Even laat Bouman hem gaan en dan valt Hans Bouma die piano-improvisatie binnen met zijn gelegenheidspoëzie. Aan het eind een korte stilte en dan nemen poëet en pianist hun welverdiende applaus in ontvangst.

Na afloop zitten Hans Bouma en zijn echtgenote achter hun goed gevulde boekentafel met veel verschillende titels van eigen werk. Durkje en ik kopen zijn 'Taal naar je hart', met teksten over leven, liefde en dood. Hans Bouma signeert zijn werk voor wie hier van hem kopen. Een korte wijle en bijna alle boeken zijn verkocht.

Geen opmerkingen: