zondag 16 mei 2010

Bidden = Praten met God

Zondag 16 mei 2010

De laatste Sing In van de Evangelisatiecommissie van de PKN-gemeente van Stiens wordt vanavond georganiseerd in De Hege Stins van Stiens. Voorganger is onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem, die in dezen de aanvankelijk ingeplande dominee Pieter Boomsma vervangt. Organist is in deze zangdienst Han Giesing en aan deze evangelisatiedienst werkt de zanggroep "Mission" uit Holwerd mee in een viermansformatie.

Voor deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is gekozen voor het thema "Praten met God", ofwel Bidden, want "bidden" is eigenlijk "Praten met God".

Aan de hand van de schriftlezingen uit Handelingen 1 (vers 12-14) en Johannes 20 (vers 19-22) over Jezus' discipelen die vurig en eensgezind biddend bijeen zijn, verzorgt dominee Overeem een meditatie over praten met God.
Een aantal van zijn stellingen zijn:
- Er zijn meer mensen die bidden, dan geloven;
- Het is fijn dat God weet wat er in je hart omgaat;
- Het fijne van bidden is: Samen!; want er is altijd wel iemand die tegelijk met jou bidt en/of voor jou bidt;
- Bidden is: Verwachten!; verwachten dat God je helpt om een betere wereld te maken;
- Bidden is ook: Ontvangen!; ook als je niet bidt, geeft God;
- Bidden is goed voor je, want het geeft je energie en het lucht je op.

De zanggroep Mission zingt vooral nederlandstalig. Eén friestalig muziekstuk springt er vanavond uit. Het is het lied "Wêze wa't ik bin", een bewerkte tekst op de welbekende melodie van de beroemde Friese filmmuziek van "De Fûke", daarin gespeeld en gezongen door De Kast. Een mooie melodie, met een passende tekst en qua filmmuziek een wellicht niet bedoelde, maar wel mooie vooruitblik op komend weekend als we het Pinksterfeest vieren, immers:
- Voor God mag ik - ook in mijn gebed - "Wêze wa't ik bin", ofwel: voor God mag je zijn wie je bent;
- Een "Fûke" is een fuik, waarmee vissers altijd hoopvol te werk gaan, hopend op een goede vangst. Enkele discipelen (leerlingen) van Jezus waren oorspronkelijk beroepsvissers. De discipelen volgden Jezus om uiteindelijk na Hemelvaart en Pinksteren als apostelen "vissers van mensen" te worden.

Volgende week is het Pinksteren.
Nog een week om erover na te denken:
A. Blijf je vis?
of
B. Word je visser?

Geen opmerkingen: