woensdag 14 april 2010

Proefvisitatie voor Life Science bij Stenden hogeschool in Emmen

Dinsdag 13 april 2010

Evenals gisteren ben ik ook vandaag aan het werk op de locatie van Stenden hogeschool te Emmen. Gisteren was de proefaudit voor de opleidingen Informatica en Technische Informatica. Vandaag zijn de Life Science-opleidingen van Stenden hogeschool aan de beurt voor de proefvisitatie. Het betreft hier de HBO-Bachelor-opleidingen: "Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek" (BenML) en "Chemie"; twee mooie opleidingen met een enthousiast team docenten en studenten. De studenten roemen vandaag de menselijke maat van deze twee nog relatief kleine opleidingen en zijn bijzonder te spreken over het persoonlijk kontakt als studenten van alle leerjaren samen èn met hun betrokken docenten.

Ook vandaag wordt deze proefaudit verzorgd door het breed samengestelde audit-team, in een enigszins gewijzigde samenstelling, in die zin dat vandaag een vakspecifieke werkveldexpert uit het werkterrein van Life Science deel uitmaakt van deze proefvisitatiecommissie voor BenML en Chemie.

Gedurende de hele dag voert het audit-team gesprekken met alle stakeholders (belangengroepen) van deze twee opleidingen. Daarnaast bestuderen de auditoren allerlei opleidingsdocumenten en krijgen ze een rondleiding aangeboden door de vakspecifieke onderwijsruimtes van deze twee Techniek-opleidingen. Het doet me goed om tijdens één van de debriefingssessies te horen hoe tevreden de vertegenwoordigers van het werkveld zijn met betrekking tot het niveau, de beroepsgerichte oriëntatie en de mate van zelfstandigheid van onze stagairs en afgestudeerden. Die tevredenheid van het afnemend werkveld is en blijft toch altijd weer één van de belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van dergelijke opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Geen opmerkingen: