maandag 29 maart 2010

Installatie Proefvisitatiecommissie Techniek van Stenden Emmen

Maandag 29 maart 2010

Komende zomer zullen alle vijf Techniek-opleidingen van Stenden hogeschool op de locatie Emmen worden gevisiteerd. Evenals alle opleidingen in het Hoger Onderwijs worden ook deze technische opleidingen elke zes jaar gevisiteerd teneinde de accreditatie te verkrijgen, zijnde het keurmerk dat opleidingen van hogescholen en universiteiten behoeven om bijvoorbeeld aan studenten na hun afstuderen wettelijk erkende diploma's af te mogen geven.

De vijf Techniek-opleidingen hebben op grond van het Accreditatiekader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) hun opleiding geëvalueerd en daarvan een Zelfevaluatierapport geschreven. Nog vóór de aanstaande zomervakantie komt een extern visitatiepanel van gezaghebbende en onafhankelijke deskundigen op bezoek (de visitatie) om aan de hand van documentenstudie en panelgesprekken met alle stakeholders de kwaliteit van deze vijf opleidingen te bepalen.

Om dat proces correct te laten verlopen, organiseren we binnen Stenden hogeschool voorafgaand aan alle visitatiebezoeken altijd een zogenoemde Proefvisitatie. Proefvisitaties zijn als het ware generale repetities waarmee wordt bepaald of alle documenten op orde zijn en of alle stakeholders goed zijn voorbereid, opdat de visitatiecommissie haar werk daarna optimaal kan verrichten, om zo op verantwoorde wijze tot haar beoordeling te kunnen komen. Daartoe wordt een Proefvisitatiecommissie geformeerd, die verifieert of de opleiding gereed is voor de naderende visitatie.

Vanmiddag installeren we in Emmen de Proefvisitatiecommissie voor de Techniek-opleidingen. Deze commissie wordt vanmiddag ontvangen en geïnstalleerd door de Dean van de hogeschool-Unit Techniek en de commissieleden worden door de Dean kort geïnformeerd over een aantal organisatorische en inhoudelijke aspecten van deze proefvisitatie, die in de eerste helft van april 2010 zal worden gehouden.

Daarna verzorg ik een briefing van zo'n anderhalf uur, waarin deze breed samengestelde Proefvisitatiecommissie onder andere wordt uitgelegd wat haar rol en taken zijn, welke werkwijze aanbeveling verdient, en wat de specifieke aandachtspunten voor deze proefvisitatie zijn. Vervolgens gaat de commissie in intern beraad om bijvoorbeeld een onderlinge werkverdeling en werkafspraken te maken en om alvast een groot aantal documenten van de opleiding hier in deze vergaderzaal door te nemen en te beoordelen. In de week na Pasen volgt dan de proefvisitatie.

Geen opmerkingen: