donderdag 29 april 2010

Afscheid burgemeester Aucke van der Werff van Het Bildt

Woensdag 29 april 2010

Vandaag neemt burgemeester Aucke van der Werff afscheid van de Friese gemeente Het Bildt. Zeven jaar is hij hier burgemeester geweest. Voordat Van der Werff naar Het Bildt kwam, was hij CDA-raadslid, fractievoorzitter, wethouder en loco-burgemeester van de Friese gemeente Wybritseradiel. Van der Werff neemt vanmiddag afscheid wegens zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, een gemeente met vier keer zoveel inwoners als Het Bildt. Van de ene polder gaat hij dus naar de andere polder. Een mooie stap voor deze burgemeester, die vooral het contact met zijn burgers zocht en met succes vond.

Uit hoofde van mijn functie van bestuursvoorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân woon ik vanmiddag het afscheid van de burgemeester bij in de Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie. Er staat voortdurend een lange rij mensen te wachten om op persoonlijke wijze afscheid te nemen van burgemeester Van der Werff. Uiteraard zijn er ook de verschillende toespraken met welverdiende lovende woorden voor deze gewaardeerde burgemeester, die in zijn eigen afscheidsspeech worden beantwoord met evenzo lovende woorden. Vooral zijn rol als promotor van recreatie & toerisme in deze bijzondere gemeente wordt gememoreerd, iets waar wij als Stichting Jabikspaad Fryslân ook zeker van kunnen meespreken, vanwege zijn betrokkenheid en inzet voor de positionering en profilering van het Jabikspaad dat in Sint-Jacobiparochie, in deze gemeente begint.

Tussen de toespraken en alle persoonlijke afscheidswoorden door klinkt muziek. Op een gegeven moment komt burgemeester Aucke van der Werff op het podium, trekt zijn jasje uit en pakt zijn electrische gitaar om de Bildtse band bij een volgend nummer met zijn gitaarspel te begeleiden. Een opvallend muzikaal intermezzo. Enige tijd later vult de grote kerkzaal van de Groate Kerk zich als het muziekkorps "Oranje" uit Minnertsga op de bühne verschijnt en er met een aantal muziekstukken vrolijk op los speelt. De feeststemming zit er dan behoorlijk in.

Geen opmerkingen: