zaterdag 8 mei 2010

Strijdkreet

Zaterdag 8 mei 2010

Het Leger des Heils is een internationale beweging, behorend tot de universele christelijke Kerk. De boodschap van deze beweging is gebaseerd op de Bijbel en haar dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. De opdracht van het Leger des Heils is het Evangelie (de blijde boodschap) van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam de menselijke nood te verzachten zonder enige vorm van discriminatie. William Booth was de stichter van het Leger des Heils.

In de afgelopen maand april kregen we in het kader van een huis-aan-huis-deurcollecte bezoek van een heilssoldaat van het Leger des Heils van het Leeuwarder Korps. Die overhandigde tijdens dat bezoek ook de Strijdkreet, het veertiendaags tijdschift van het Leger des Heils. Het viel mij op dat de titel van dit magazine alleen nog in kleine letters op de omslag staat en dat slechts de afkorting "SK" van de titel groot is afgebeeld. SK is "Het magazine met 'n positieve inhoud", zo staat op de voorzijde vermeld. Dat nodigt uit om te lezen: Jaargang 123, nummer 8 van 17 april 2010.

SK-hoofdredacteur Ruud Tinga leidt het thema van dit magazine in. Het thema "Vrij zijn" verwijst voor een deel naar de bevrijding van Nederland na de vijf donkere oorlogsjaren 1940-1945. SK-redacteur Jurjen Sietsema schreef het hoofdartikel over de 190 kilometer lange evacuatieroute die Liz van Deursen in februari 2010 liep van Lobith naar Valthermond, als eerbetoon aan de mensen die haar ouders in 1945 onderdak verleenden, toen zij middels die evacuatie probeerden te ontkomen aan de bombardementen van de Geallieerden.

Daarna volgt het "Leger des Heils Journaal" met een aantal korte berichten, gevolgd door een overdenking van Wim Oudekerk over de verbazingwekkende ontmoeting van Jezus met de centurio, de Romeinse legerleider. Daarna lees je over de Nieuw-Zeelandse Dave & Michelle, die zich na hun ontmoeting in de kring van het Leger des Heils eindelijk bevrijd en vrij voelen van alle ellende die ze beiden hebben meegemaakt, zoals geweld, sexueel misbruik, depressie, misdaad, alcohol- en drugsgebruik en een zelfmoordpoging. Slechts enkele eenvoudige, maar veelzeggende woorden als "God houdt van je" en "God is goed", brachten een bevrijdende ommekeer in hun leven: eindelijk vrij!

Dan volgen twee luchtiger "Allerlei"-pagina's over publicaties, tentoonstellingen, concerten en een recept. Het laatste uitgebreide artikel is een oproep aan de lezer om je op te geven als gastgezin voor "Europa Kinderhulp", de organisatie die kinderen uit binnen- en buitenland als vakantiekind in gastgezinnen plaatst voor een korte zomervakantie, om zo kwetsbare kinderen enkele weken per jaar de kans te geven om gewoon kind te zijn.

Het blad eindigt met de "Alles kids?"-kinderpagina over één van de uitgangspunten van het Leger des Heils, te weten: "Liefde in actie". Dan wordt afgesloten met een Woordsudoku, het Colofon, het Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), een strip en een antwoordcoupon en wordt op het achterblad nog je gift gevraagd voor het werk van het Leger des Heils in Colombia.

Geen opmerkingen: