donderdag 24 december 2009

Kerstzangdienst van het IKW in De Hege Stins

Vrijdag 24 december 2009

Het is ochtend geweest, het is middag geweest, het duister is weer over de aarde gevallen. Rond 19.00 uur is het al wéér druk op de Gysbert Japicxstrjitte van Stiens. De hele dag reden hier de verwachtingsvollen door de straat naar de aan het eind van deze weg liggende supermarkt. Maar die is nu dicht. De verwachtingsvollen rijden en lopen nu door dezelfde straat, maar nu om naar De Hege Stins te gaan. Hier zal vanavond de jaarlijkse Kerstzangdienst zijn, georganiseerd door het Interkerkelijk Kontakt Werk (IKW) van de gezamenlijke kerken van Stiens.

Als Durkje, Pieter en ik de kerk binnen gaan, klinken vanuit de grote kerkzaal reeds de fleurige klanken van het Stienser korps "Studio", dat ons - zoals te doen gebruikelijk - tijdens deze Kerstzangavond muzikaal zal begeleiden. Weliswaar oude muziek, maar mooi "mit Schwung" gespeeld, in moderne bewerkingen, als eigentijds antwoord op "the serious request" (maar anders dan op de Grote Markt in Groningen) van de aanwezigen, die zich auditief laven aan herkenbare, graag beluisterde en ook graag gezongen Kerstliederen, hier in Stiens, in een overvolle kerkzaal. Op het moment dat de andere muzikale serious requests op de Groningse Grote Markt stoppen (zie mijn weblogbericht van 22 december 2009), nemen de kerken in Nederland het muzikale estafettestokje over, nu zij de lofzang op het Kerstfeest de komende dagen gaande houden.

We zingen onder andere het lied "Wolkom, leave Heare!" om samen de essentie van het Kerstfeest te benadrukken.

Dominee Gerrit Wessels begint in zijn overdenking "Kerst in crisistijd" bij het duister van deze tijden en neemt ons dan vanuit zijn jeugdherinneringen van de crisisjaren van meer dan 50 jaar geleden mee naar het licht dat onlosmakelijk is verbonden met Kerst; "troch de nachten, troch de dagen", zoals we na de verkondiging van dominee Wessels zingend beamen.

De opbrengst van de dubbele collecte is enerzijds voor het kerkenwerk van het Stienser IKW en anderzijds voor het werk van de Voedselbank van Leeuwarden. Nee, de opbrengst is hier bij ons vanavond geen 7,1 miljoen euro zoals de opbrengst van de Groningse Serious Request-versie (tijdens de collecte krijgt één van de aanwezige jongeren (Henning) met een heen en weer gaand sms-bericht even de opbrengst van Jan Wijbe uit Groningen door), maar elke euro die vanavond in Stiens in de collectezakken verdwijnt, wordt evenzo goed bedoeld en zal in onze regio naar verwachting ook op de juiste plaats goed worden besteed.

Tijdens de collecte speelt Studio in figuurlijke opzicht de sterren van de hemel, dus met de liederen als "Hoor de eng'len zingen de eer" en dan na de zegen van de voorganger ook nog het onmisbare "Ere zij God", stroomt de bomvolle kerkzaal onder de vrolijke korpsklanken langzaam leeg en keert iedereen weer huiswaarts. Straks is nog de Kerstnachtdienst in de Stienser Sint Vituskerk, dan nog één nachtje slapen en dán het is Kerstfeest.

Ieder die dit bericht leest, wens ik een heilig, gezegend, zalig Kerstfeest!

Geen opmerkingen: