zaterdag 3 oktober 2009

Bewegen voor Overleven 2009

Zaterdag 3 oktober 2009

Ook dit jaar organiseert de Friese stichting "Bewegen voor Overleven" in de door Pink Ribbon uitgeroepen "oktober = borstkankermaand" weer haar jaarlijkse wandeltocht, over een afstand van 25 kilometer, van het Bildtse Sint Jacobiparochie naar de Friese hoofdstad Leeuwarden. De netto-opbrengst van deze actie wordt aangewend voor de strijd tegen borstkanker. De wandeltocht loopt grotendeels over het eerste deel van het Jabikspaad, het pelgrimspad dat uiteindelijk naar het Spaanse Santiago de Compostela voert. Als voorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân, maar zeker ook vanwege de positieve bijdrage aan de strijd tegen borstkanker loop ik vandaag mee, samen met Durkje.

Bij en in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is het vanmorgen een drukte van belang. Meer dan 2.000 wandelaars gaan hier vanmorgen van start. Op het grote kerkplein vóór de kerk wordt het startteken voor de wandeltocht gegeven, nadat het openingslied "Anita" wordt gezongen (door onder andere mijn Stenden-collega Janneke Kingma), dat als eerbetoon wordt opgedragen aan de inmiddels aan borstkanker overleden Friese gedeputeerde Anita Andriesen, die in Friesland symbool staat voor alle vrouwen met borstkanker. Na de gezongen slotwoorden "Wiest der foar ús; wy binne der foar dy" gaan we bewogen in beweging.

De tocht voert tussen de akkers door van Sint Jacobiparochie naar de Oude Bildtdijk. Over deze voormalige zeekering - de langste woonstraat van Nederland - gaan we via Nij Altoenae naar Oude Bildtzijl. Onderweg ontmoeten we onder andere Wytske en Joop Bouma uit Drachten. Joop en ik zijn respectievelijk secretaris en voorzitter van het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim. Zo ontmoeten Durkje en ik al wandelend gedurende deze lange tocht voortdurend collega's van het Friesland College en Stenden hogeschool, mede-gemeenteleden, dorpsgenoten, kennissen en veel andere bekenden. Allemaal het goede doel ondersteunend en ondertussen ook met elkaar genietend van een prachtige, maar wel stormachtige, dag met iets later op de dag af en toe enige motregen.

In Oude Bildtzijl ontmoeten we Aucke van der Werff, burgemeester van de gemeente Het Bildt, ook ambassadeur voor ons Jabikspaad (zie ook mijn weblogbericht van 1 juli 2009) en hier als burgervader aanwezig om de wandelaars welkom te heten met een speciale ansichtkaart en een Bildtse appel. We passeren hier ook de huizen waar mijn "pake en bep" vroeger woonden en het woonhuis waar Anita Andriesen met haar gezin woonde, voordat zij stierf aan de vreselijke ziekte borstkanker.

Via Vrouwbuurstermolen gaan we naar de volgende stempelpost, in onze woonplaats Stiens. Daar worden we in de gezellig ingerichte Langebuorren opgevangen. Hier krijgen we van mijn Stenden-collega Hilda Koops de door het Stienser slagersechtpaar Piet en Tineke Brolsma aangeboden soep. Een ware traktatie op deze stormachtige herfstdag. Dan gaat het via Britsum en Martenastate in Cornjum (zie mijn weblogberichten van 11, 12 en 13 mei 2009) naar Dekemastate in Jelsum. Hier arriveren we op het moment dat hier ook de zogenoemde "Kidswalk" start, voor de jongere kinderen die hier op de route beginnen om vanaf Dekemastater met ons mee te wandelen naar Leeuwarden.

Langs de Dokkumer Ee wandelen we Leeuwarden binnen. Via de Prinsentuin arriveren we bij de Leeuwarder Stadsschouwburg De Harmonie, het eindpunt van deze wandeltocht. In de hal van De Harmonie ontvangen we allemaal ons laatste stempel en de CD "Mei folle hânnen", die speciaal voor dit evenement door de Stichting Bewegen voor Overleven is uitgegeven. Als Stichting Jabikspaad Fryslân hebben we hier in De Harmonie óók een informatiestand, die vanmiddag bemand wordt door onze bestuursleden Syb Zeinstra en Dick Wesselius. De beide bestuurders hebben het druk om alle belangstellenden te informeren over de mogelijkheden om het hele Jabikspaad tot aan het Overijsselse Hasselt te bewandelen of op de fiets de fietsroute te volgen.

Met name hulde aan die paar honderd vrijwilligers, die het met zijn allen mogelijk maakten om meer dan tweeduizend "bewogen" mensen een fantastische dag te bezorgen: bestuursleden, verkeersregelaars, muzikanten, EHBO-ers, uitdelers (van koffie, soep, water, bananen, appels, ansichtkaarten, enz.), stempelaars, fotografen, toiletschoonmaker, etc., etc. We hebben jullie allemaal voor ons hard zien werken en zorgen, waarvoor grote dank!

Geen opmerkingen: