zondag 20 september 2009

Kijk: de kerk! tijdens Startzondag 2009 in Stiens

Zondag 20 september 2009

Elk jaar begint het nieuwe kerkenwerk-seizoen in Stiens met een zogenoemde Startzondag. "Kijk: de kerk!" is ons thema van de Startzondag 2009, die dit jaar in het teken staat van de komende fusie tot één Protestantse Gemeente Stiens. Als alles volgens plan verloopt, zullen onze Gereformeerde Kerk te Stiens en de Hervormde Gemeente van Stiens rond de komende jaarwisseling met elkaar fuseren tot één "Protestantse Gemeente Stiens". En als we de fusiedatum vergelijken met een huwelijksdatum, mag je stellen dat onze beide kerkelijke gemeenten vandaag met elkaar in ondertrouw gaan. Ze spreken namelijk vandaag officieel uit dat de juridische fusie over enkele maanden eindelijk zal plaatsvinden.

Vanaf 8.30 uur zijn we vanmorgen allen van harte welkom in De Hege Stins. Met een broodje en een kop thee of koffie beginnen we deze feestelijke Startzondag.
Om 10.00 uur begint de kleurrijke, gezamenlijke ochtenddienst in De Hege Stins. In deze Startdienst vieren we vandaag ook liturgisch dat onze beide Stienser kerkgemeenten nu echt Samen op Weg verder gaan. Ook beleven we vanmorgen een heuse première, namelijk, die van de "VituStins Cantorij". De Hervormde Vitus Cantorij en de Gereformeerde Zanggroep Hege Stins gaan vanaf vandaag als één cantorij verder onder deze nieuwe naam. Samen met ons kerken-combo begeleiden ze - onder leiding van hun dirigent Take Beukema - deze Startdienst. De voorgangers in deze kerkdienst zijn onze drie Stienser predikanten: ds. Desirée Scholtens, ds. Jaap Overeem en ds. Gerrit Wessels.

Er is in deze kerkdienst op verschillende momenten aandacht voor de voorgenomen ondertekening van de fusieakte. Zo zien we een scheikundeproef van ons gemeentelid Anton Meyburg over "de juiste chemie", zingen, bidden en lezen we uit de Bijbel over samen gemeente zijn en wordt een metersgrote intentieverklaring door vier Hervormde en vier Gereformeerde gemeenteleden - jong en oud - op symbolische wijze ondertekend en vanuit de gemeente met hartelijk applaus figuurlijk onderstreept.

Na de feest-kerkdienst staat voor iedereen koffie en frisdrank met oranjekoek klaar in de hal en in het Jeugdhonk van de kerk. Tijdens deze pauze is er genoeg te doen voor iedereen. Er is binnen en buiten tijd om elkaar te ontmoeten, voor de jeugd is het Jeugdhonk open, de kleinsten kunnen kleurrijk worden geschminkt en het grasveld vóór de kerk wordt omgetoverd tot spelveld. Drie Stiensers - Hans Hagen, Erik Mulder en Sietse Hager - vertellen, ondersteund met veel eigen foto’s, over hun belevenissen als uitgezonden militair in Afghanistan. En om de fusie feestelijk te onderstrepen, worden om 12.00 uur ballonnen de lucht in gelaten. Kortom, er is werkelijk voor iedereen wel wat moois te beleven!

Om 13.00 uur wordt er aan de inwendige mens gedacht. Voor ons allen staat een kop soep, broodjes en snack klaar. Dat betekent hard werken voor alle gastheren en gastvrouwen, want heel veel gemeenteleden blijven eten.
Om 14.00 uur gaan we gezamenlijk lopend en fietsend - met ook versierde fietsen - naar de Sint Vituskerk. Daar zingen we onder inspirerende (bege)leiding van onze eigen Hege Stins Band, die vandaag voor het eerst onder hun nieuwe naam "United" optreedt. Vorige week kon iedereen zangwensen indienen en zo bepalen we samen wat we vanmiddag tijdens deze Zangmatinee zingen. Deze viering - met als thema "Zingen brengt mensen samen" - staat onder leiding van dominee Jaap Overeem.
In en bij het Sint Vitushûs sluiten we vanaf 15.00 uur deze bijzondere Startzondag af met een hapje en een drankje. De tientallen gemeenteleden die deze Startzondag hebben voorbereid en uitgevoerd, oogsten terecht veel lof!

We blikken vandaag ook even terug op meer dan 900 jaar kerkgang in de Sint Vituskerk van Stiens en danken voor het vele goede dat de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Stiens onze voorouders en ons allen heeft gebracht.
(Groot)Ouders en (klein)kinderen zullen - ieder op eigen wijze - voortaan hun blik op de kerk ("Kijk: de kerk!") van de toekomst richten en hopelijk in woorden & daden doorgeven wat wij vanmorgen als refrein van het lied "Luister volk van God" zongen tussen de Bijbellezingen uit Nehemia 8 en 1 Korinthiërs 12, met de woorden:

Wat onze ouders ons vertelden,
zullen wij onze kinderen melden;
dat wij met hen Uw Naam bezingen,
God onze Heer doet grote dingen.

Geen opmerkingen: