dinsdag 7 april 2009

Nachtelijke duikvlucht van vleermuizen onder het Kennisplein

Dinsdag 7 april 2009

In de weken dat de vleermuizen van het Leeuwarder Rengersparkgebied uit hun winterslaap ontwaken, wordt een duiker voor vleermuizen aangelegd, die onder het in aanleg zijnde Kennisplein van de Kenniscampus Leeuwarden door loopt. Na het kappen van bomen voor de nieuwbouw van de NHL aan de Rengerslaan ontstond twee jaar geleden in het voorjaar grote commotie rondom de hier verblijvende vleermuizen. Deze beschermde dieren zouden door de bomenkap van de bomen die langs de Oude Meer stonden hun natuurlijke oriëntatiepunten kwijt zijn.

Verwacht wordt dat deze vleermuizen die in het Rengerspark wonen vanaf begin april 's avonds weer gebruik gaan maken van de gebruikelijke vliegroute naar hun voedselgebied in de Groene Ster ten oosten van Leeuwarden. Op aandringen van onder andere de Algemene Inspectie Dienst (AID) en de Friese Milieu Federatie (FMF) is twee jaar geleden een corridor geplaatst en ook vorig jaar werden de vliegende zoogdieren langs de nieuwbouw tussen de NHL en Stenden hogeschool door geleid.

De corridor bestond vorig jaar uit een drie meter hoog hekwerk dat aan weerskanten van de doorvliegroute kwam te staan. Die schermen werden met zwarte doeken bekleed. Uit onderzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij bleek twee jaar gelden dat de vleermuizen de corridor inderdaad gebruikten.

De aanleg van het Kennisplein tussen Stenden hogeschool en de NHL begint met de gebruikelijke grondwerkzaamheden èn met het ondergronds plaatsen van een grote buis, een zogenoemde "duiker". Deze grote tunnel is speciaal gemaakt voor de bijzondere vleermuizen in dit gebied. De tunnel maakt straks deel uit van de route die de verblijfplaats van de vleermuizen in het Rengerspark verbindt met het voedselgebied in natuurgebied de Groene Ster. Op het Stenden hogeschoolterrein wordt op deze wijze rekening gehouden met de aanwezige vleermuizen. Medio maart is begonnen met de aanleg van de betonnen duiker. Hiermee kunnen de vleermuizen op het traject waar het bovengronds vliegen voor problemen zou kunnen zorgen, door de inmiddels aangelegde duiker deels ook ondergronds van het Rengerspark naar de Groene Ster vliegen.

Geen opmerkingen: