woensdag 8 april 2009

Voorzittersoverleg Vereniging VU-Windeheim in Utrecht

Woensdag 8 april 2009

Een- of tweemaal per jaar komen alle voorzitters van de Regiocomité's van de Vereniging VU-Windesheim bijeen in een zogenoemd Voorzittersoverleg. Vanavond vindt dat overleg plaats in Hotel Park Plaza in Utrecht. Het doel van dergelijk overleg is om buiten statutair verband op een wat informele wijze met elkaar in gesprek te zijn over zaken rond de Vereniging, de regio's en de Ledenraad. Van het College van Bestuur en van de Raad van Bestuur zijn de beide verenigingsbestuursvoorzitters, respectievelijk de heren René Smit en Elmer Mulder, en enkele medewerkers van de bestuursstaf aanwezig. Als voorzitter van het Regiocomité Fryslân woon ik deze bijeenkomst vanavond bij.

Op de agenda staan vanavond voornamelijk de ontwikkelingen rondom het in oprichting zijnde VU connected en de voorbereiding van de bijeenkomst van de landelijke Ledenraad die in juni 2009 zal worden gehouden. Vanuit het bestuur liggen er een aantal voorstellen ter tafel en de voorzitters van de regionale comité's kunnen daar inhoudelijk en aanvullend op reageren. Voorts is er alle gelegenheid om een aantal niet geagendeerde zaken staande de vergadering ter tafel te brengen. Veelal zijn dat regionaal getinte kwesties, die op een of andere wijze toch ook altijd wel weer verband houden met het werk van de andere regio's, danwel met allerlei uiteenlopende werkzaamheden van onze vereniging in het algemeen.

Geen opmerkingen: