zondag 12 april 2009

Daar juicht een toon ....

Zondag 12 april 2009

Vanmorgen - op Paasmorgen, bij aanvang van de tweede kerkdienst - wordt in De Hege Stins te Stiens de nieuwe Paaskaars de kerkzaal ingedragen: Licht van Christus!
Op de Paaskaars 2009 staat tussen de Alpha en de Omega het Chi-Rho-kruis (symbool van Christus), in een bruine kleur, met sierlijke gouden randen. Daaronder zien we een medaillon met daarop de Vredesduif met een palmtakje in zijn snavel.

We zingen veel en uitbundig, waaronder:

Daar juicht een toon,
daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van Gods is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die met geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood of helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan;
een leven, door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Paasfeest: de Heer is waarlijk opgestaan.

Geen opmerkingen: