dinsdag 24 maart 2009

Veertig dagen + Veertig doosjes = Veertigdagenkalender

Dinsdag 24 maart 2009

De 40-dagentijd is volgens de christelijke traditie vanaf Aswoensdag 27 februari 2009 tot Pasen 12 april 2009. Het is een tijd van inkeer en bezinning. Stilstaan bij je eigen leven in relatie met je eigen ik, met de ander(en) en met de Ander (God). In deze tijd staat de verbondenheid tussen God & mensen en tussen hemel & aarde centraal.

In de uitbeelding van de 40-dagenkalender in het Stiltecentrum van Stenden hogeschool Leeuwarden wordt aan deze verbondenheid vorm gegeven door het gebruik van kleuren (zie mijn weblogbericht van 4 maart 2009). De paarse & witte doeken van de hemel zijn geknoopt aan de gele & groene doeken van de aarde. De verbondenheid wordt zichtbaar in de vorm waarin de doosjes zijn neergezet en in het aantal doosjes: 40 is een symbolisch getal in verschillende Bijbelverhalen.

Het is de bedoeling dat de doosjes één voor één worden geopend en dat er met de inhoud wat gebeurt in overleg/samenwerking met collega's. Onze collega die de presentaties in het Stiltecentrum altijd maakt - Jettie Holwerda - heeft me gevraagd of ik op de 16e dag een doosje van de 40-dagenkalender mee wil nemen om die elders te openen. Twee andere collega's op onze werkplek gingen mij daarin al voor. Inmiddels staan op de tafel in het Haak-gebouw drie van de 40 Veertigdagenkalender-doosjes met uitleg.

Geen opmerkingen: