maandag 23 maart 2009

Bomenkap op Kenniscampus Leeuwarden

Maandag 23 maart 2009

Met de (her)inrichting van de "Kenniscampus Leeuwarden" verandert het Rengersparkgebied. Deze groene zône in het hart van Leeuwarden wordt opnieuw ingericht. Aan de oostzijde staan de twee hogescholen die op de Kenniscampus Leeuwarden gevestigd zijn: de Stenden hogeschool en de NHL. Het huidige gebouw van de NHL is deels gesloopt en wordt momenteel vervangen door en uitgebreid met een grotendeels nieuw gebouw. Van de twee hogeschoolgebouwen zijn straks de voorkanten naar elkaar gericht en tussen de beide gebouwen sta je dan op het Kennisplaza (plein); over enkele maanden het hart van Kenniscampus Leeuwarden.

De Kenniscampus Leeuwarden wordt met een hoog ambitieniveau ingericht. Op één terrein verschijnen naast de twee hogescholen: studentenwoningen, kennisintensieve bedrijven, sporthal & sportvelden, strand, horeca en een evenemententerrein. De Kenniscampus Leeuwarden wil gaan en staan voor "duurzaam en innovatief". Het wordt tevens een nieuw recreatiegebied in Leeuwarden, op loopafstand van het stadscentrum, met wandel- en fietspaden door groen en langs water en met faciliteiten waar iedereen gebruik van kan maken. Je kunt elkaar hier zien en ontmoeten, ook als je hier niet studeert!

Zoals bij veel grote bouwprojecten blijkt ook hier het kappen van bomen onvermijdelijk. Op de Kenniscampus Leeuwarden zijn de eerste bomen en oude boomsingels gekapt. Na de aanvraag van een vergunning voor het kappen van deze bomen, is er bezwaar aangetekend door de Stichting Bomenridders. Op donderdag 9 april 2009 dient nog een hoorzitting over deze kapvergunning. Stichting Bomenridders en de Kenniscampus Leeuwarden hebben inmiddels enkele gesprekken gevoerd en op verzoek van de Stichting Bomenridders is besloten om, in afwachting van de hoorzitting, een aantal knotwilgen langs het eeuwenoude riviertje - de Oude Meer -, een kastanje en een wilg in te passen in het ontwerp. Uiteindelijk zullen op en rond de Kenniscampus Leeuwarden circa 200 nieuwe bomen worden aangeplant.

Geen opmerkingen: