dinsdag 10 maart 2009

Jaarevaluatie Gemeentediensten 2008

Dinsdag 10 maart 2009

Op uitnodiging van het Gezamenlijk Moderamen van de beide PKN-gemeenten van Stiens zijn mede-werkgroeplid Aukje Brouwer en ik vanavond aanwezig in de vergadering van het Gezamenlijk Moderamen in De Hege Stins te Stiens. We zijn uitgenodigd om de "Jaarevaluatie Gemeentediensten 2008" met elkaar te bespreken; een aktiviteit die altijd in het eerste kwartaal van elk jaar staat geprogrammeerd.

Als SOW-Werkgroep Gemeentediensten presenteren we vanavond onze jaarevaluatie van alle 22 Gemeentediensten die in 2008 in Stiens zijn georganiseerd. Een Gemeentedienst is een tweewekelijkse avondkerkdienst in één van beide kerkgebouwen, die door een groep uit één van beide kerkelijke gemeenten wordt georganiseerd. Groepen kunnen daar op intekenen en krijgen dan één of meer Gemeentediensten per jaar toegekend. Eén van de groepen die elk jaar mee doet, is de SOW-Jeugdraad met een aantal van hun jongerengroepen, zoals bijvoorbeeld de jongerengroep "Rondom 20" , die op 13 april 2008 een bijzonder mooie musical presenteerde in een nagenoeg volle kerkzaal (zie ook mijn weblogbericht van die datum).

Met grote toewijding organiseren de gemeentegroepen een bijzondere kerkdienst. Het zijn dus bijzondere diensten die worden georganiseerd in, voor, met en bovenal door de gemeente. Het zijn niet alleen kerkelijke groepen die zo'n dienst organiseren. Ook groepen die lokaal niet onder de verantwoordelijkheid van beide kerkenraden functioneren, worden elk jaar uitgenodigd om met ons mee te doen. Daar wordt gelukkig goed gebruik van gemaakt. De Gemeentediensten zijn laagdrempelig en open voor alle belangstellenden. We zien dan ook regelmatig gasten van buiten onze gemeenten en ook van buiten Stiens onder de bezoekers. Op deze manier brengen we onze kerkdiensten in het dorp en het dorp in onze kerkdiensten. Al ruim zes jaar is dit een succesformule. Voor 2010 zijn nu al 23 zondagavonden door groepen gereserveerd, dus het gaat buitengewoon goed.

Na afloop evalueren alle groepen hun eigen Gemeentedienst schriftelijk. Daarvan maken we als werkgroep een Jaarevaluatierapport. De inhoud daarvan leidt jaarlijks tot verbeteringen in het Handboek Gemeentediensten èn in de organisatie en uitvoering van deze diensten. Alle aanpassingen die een kerkenraadbesluit behoeven, worden jaarlijks voorgelegd aan de beide kerkenraden. Dat hebben we vanavond gedaan. Om de kwaliteit voor 2009, 2010 en daarna verder te optimaliseren, zijn er vanavond een aantal kerkenraadsbesluiten genomen, waarmee we weer prima vooruit kunnen.

Geen opmerkingen: