woensdag 18 maart 2009

Gele school op het erf van Dago

Woensdag 18 maart 2009

De Dienst Welzijn van de Gemeente Leeuwarden is opdrachtgever van de bouw van de Brede School op Techum. De gemeente loopt met de bouw vooruit op de verwachte toestroom van kinderen. De gemeente heeft zich ingespannen om hiermee een inspirerende leeromgeving en centrumfunctie voor de nieuwe woonwijk "De Zuidlanden" te realiseren.

De in Amsterdam werkende Japanse architect Yushi Uehara heeft met zijn bureau Zerodegree Architecture een eigen interpretatie gegeven van de Friese stolpboerderij. De ontwerpfilosofie bij de vormgeving van het gebouw is volgens Uehara, dat het gebouw een trotse blik geeft op het verleden en zich daarbij tevens afvraagt hoe de cultuur een toekomstige vernieuwing zou belichamen. Onder een grote kap worden 15 leslokalen, een kinderopvang, een peuterspeelzaal en een sportvoorziening gerealiseerd. De brede school Techum beoogt hiermee een ruimtelijke relatie aan te gaan met de originele stolpboerderij, die naast de school staat.

Deze brede school kan al vanaf de start van het ontstaan van de wijk zijn belangrijke functie als centrum voor onderwijs, sport, peuter- en kinderopvang vervullen. De drie schoolbesturen (openbaar, christelijk en katholiek), de BV-Sport, de SKL-Kinderopvang en HWL-peuterspeelzalen verheugen zich over het feit dat de kinderen direct in hun eigen wijk naar school (bovenverdieping), naar de sportzaal (benedenverdieping), de kinderopvang en naar de peuterspeelzaal kunnen. Alle partijen spannen zich in om de brede school nog voor het volgende schooljaar (2009-2010) in gebruik te nemen. Op dit moment is de buitenkant van de nieuwbouw ingepakt met het welbekende gele isolatiemateriaal, alvorens het exterieur zijn definitieve aankleding krijgt.

Volgens mijn oud-collega (destijds CHN-PABO-directeur) Karel Gildemacher (momenteel naamkundige bij de Fryske Akademy te Leeuwarden) is Techum de verbastering van "Dacheim", hetgeen "het erf van Dago" zou kunnen betekenen.

Geen opmerkingen: