zondag 29 maart 2009

Afscheidsdienst Basiscatechese in De Hege Stins

Zondag 29 maart 2009

Op deze vijfde zondag van de Veertigdagentijd - Zondag Judica (verschaf mij recht) - beëindigt een grote groep Basiscatechisanten hun periode van catechisatie tijdens de basisschoolperiode. Twee jaar lang hebben ze in vier aaneengesloten blokken catechese gevolgd met een breed scala aan thema's zoals: het kerkelijk leven, de Bijbel, belangrijke mensen in de kerkgeschiedenis, symbolen in de kerk, de liturgie en diverse excursies naar uiteenlopende godshuizen in onze regio.

Vandaag is het dan zover dat ze in De Hege Stins van Stiens afscheid nemen van deze Basiscatechese. De 27 Basiscatechisanten laten tijdens de ochtendkerkdienst het een en ander zien en horen wat ze in de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Zo wordt bijvoorbeeld de preek van dominee Gerrit Wessels vandaag op het liturgisch centrum interactief gehouden, in de vorm van een vraaggesprek met zes catechisanten.

Organist is de heer Boerma en de muzikale intermezzo's worden vandaag verzorgd door onze eigen Hege Stins Band, bestaande uit Jan Veltman, Gerke Draaistra, Tineke Kok, Henk-Jan Broersma en Taco Osinga. Er wordt veel en gevarieerd gezongen.

Aan het eind van de dienst volgt het formele afscheid van de Basiscatechese. De namen van de kinderen worden één voor één genoemd, ze komen naar voren op het liturgisch centrum en krijgen daar van de Basiscatecheten Trudy Bijland en Joske Klatter een Basiscatechese-certificaat. Daarna volgt een gevoelig moment als alle ouders worden gevraagd om ook naar voren te komen, om niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk achter hun kind te gaan staan, aangezien deze kinderen na het verlaten van de basisschool een bewogen puberteit-tijd in zullen gaan, waarin ze het nodig zullen hebben dat hun ouders met zorg achter hen blijven staan.

Als de Basiscatechisanten samen met hun ouders op het liturgisch centrum staan, worden ze door voorganger en gemeente samen gezegend op hun verdere levensweg, opdat zij zich samen gedragen mogen voelen door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een waarde(n)vol moment van deze mooie dienst.

Geen opmerkingen: